Güzel bir fikriniz var ve bir de startup olarak fikrinizi ticarileştirmeye başladınız. En önemli ihtiyacınız sermaye ve para. Muhakkak projeniz gelir ürettikçe bu ihtiyacınız azalacak ancak daha hızlı büyümeniz için ya ortak bulmalısınız ya da devlet teşviklerine ulaşmalısınız. Peki bilişim-teknoloji firmalarına nasıl teşvikler var? Devlet teknoloji girişimcilerine nasıl teşvikler sağlıyor?

1- Yeni başlayanlar için:

Henüz şirketleşmemiş girişimler için KOSGEB’in girişimci teşvikleri var. Bilişim ve teknoloji girişimleri için KOSGEB ileri girişimci programları 300 bin TL’ye varan hibeler sağlıyor. Bunun için şirketinizi kurmadan önce KOSGEB’in ileri girişimcilik programını tamamlamanızı öneririm.

2- Şirketleşenler için:

Eğer teknoloji girişiminiz inovatif bir fikre sahipse ve bu araştırma geliştirme faaliyetiyle somutlaşacaksa yine KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon destek programı kapsamında 750 bin TL’ye varan bir hibe imkanına kavulaşabilirsiniz. 

Bunun için Ar-ge projesi hazırlamanız ve projenizin KOSGEB tarafından kabul edilmesi gerekmekte.

Yine projeniz yenilikçiyse ve ticarileşme için hibeye ihtiyaç duyuyorsa Tübitak’ın çağrılı programlarından olan 1507 Kobi Arge Başlangıç Destek Programına başvurabilirsiniz. Yılda 2 kez Ocak ve Temmuz aylarında açılan program önemli düzeyde hibeye ulaşmanızı sağlıyor.

3- Yurtdışına Açılmayı Planlayanlar/Daha Fazla Büyümek İsteyenler İçin:

Yurt dışına açılan ve döviz geliri getirme potansiyeli olan firmalar için projeye dayalı olmayan Ticaret Bakanlığı’nın hibelerine ulaşabilirsiniz.

Bu hibeler, bilişim (yazılım, bilgisayar oyunları ve mobil uygulamalar)  faaliyetinde bulunup yurt dışına hizmet ihracatı yapan firmaların desteklenmesini içermektedir. Harcamalarını mevzuata uygun şekilde yapan kuruluşlar %50-%60 arasındaki kısmını devletten geri alabilmektedir. Bu kapsamda; 

  • Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin yıllık giderlerin %50’si 50.000 USD’ye kadar, 
  • Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket alımı için hazırlanan raporlara ait masrafların %60’ı 200.000 USD’ye kadar, 
  • Pazara giriş faaliyetlerine yönelik harcamaların %50’si 100.000 USD’ye kadar, 
  • Yurtdışı birim desteği %60’ı 120.000 USD kadar, 
  • Yurtdışında yapılan reklam, tanıtım harcamaların yılda %60’ı 400.000 USD kadar 
  • Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının komisyon giderlerinin %50’si 100.000 USD’ye kadar
  • Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi 50.000 USD %50’ye kadar devlet tarafından karşılanır.

Yine yurt dışı destek projesi kapsamında KOSGEB tarafından bir hibe programı mevcuttur. KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını artırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak amacıyla KOSGEB’in verdiği bu teşvik 210 bin TL’ye kadar hibe, 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi şeklindedir. Proje kabul edildikten sonra mevzuata uygun yapılan harcamanın akabinde teşvik tutarı firma hesabına aktarılmaktadır. 

Teşvikler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için info@finahukuk.com eposta adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.