HomeBirleşme ve Devralma Danışmanlığı

Birleşme ve Devralma Danışmanlığı

Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

ALICI TARAF DANIŞMANLIĞI

Alıcı taraf danışmanlığında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması
 • Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması
 • Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi
 • Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi
 • Due Diligence çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifi”nin yenilenmesi
 • “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesinde aktif rol alınması
 • Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşullar kapsamında alıcı-tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi (Özellikle Rekabet Kurumu’ndan izin alınması)
 • Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması

SATICI TARAF DANIŞMANLIĞI:

Satıcı taraf danışmanlığında; azınlık paylar veya yönetim kontrolünü sağlayan payların stratejik ya da finansal ortaklara satışında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması
 • Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması
 • Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması
 • Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi
 • Şirketin due diligence sürecine hazırlanması (data room oluşturulması, sürecin takibi)
 • Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık verilmesi
 • Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Sözleşmesinin” görüşülmesine finansal danışmanlık verilmesi
 • Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu
 • Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması