Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

ALICI TARAF DANIŞMANLIĞI

Alıcı taraf danışmanlığında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması
 • Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması
 • Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi
 • Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi
 • Due Diligence çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifi”nin yenilenmesi
 • “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesinde aktif rol alınması
 • Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşullar kapsamında alıcı-tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi (Özellikle Rekabet Kurumu’ndan izin alınması)
 • Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması

SATICI TARAF DANIŞMANLIĞI:

Satıcı taraf danışmanlığında; azınlık paylar veya yönetim kontrolünü sağlayan payların stratejik ya da finansal ortaklara satışında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması
 • Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması
 • Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması
 • Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi
 • Şirketin due diligence sürecine hazırlanması (data room oluşturulması, sürecin takibi)
 • Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık verilmesi
 • Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Sözleşmesinin” görüşülmesine finansal danışmanlık verilmesi
 • Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu
 • Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması