Blockchain Hukuk Danışmanlığı

ICO-IDO-STO Danışmanlığı

Finahukuk, blockchain teknolojisi kullanılarak yapılan fon toplama süreçlerinde (ICO/IDO/STO/IEO süreçlerinde) müşterilere hukuki ve mali danışmanlık sağlayarak kripto para piyasasında güvenli bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olmaktadır. Deneyimli ICO/IDO/STO/IEO uzmanlarımız, süreçlerin hukuki, vergisel, finansal ve teknik açılardan uyumlu bir şekilde yürütülmesine özel uzmanlıkla katkı sağlamaktadır. Müşterilerin girişimlerini ve yatırımcılarını koruyarak riskleri azaltmalarına ve geçerli tüm düzenlemelere uyumlu bir iş modeli tasarlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmaktayız. Sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  • ICO/IDO, STO ve IEO süreçlerinde hukuki danışmanlık: ICO/IDO, STO ve IEO süreçlerinde uygun hukuki tasarımların nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi ve destek sağlamaktayız.
  • ICO/IDO whitepaper hazırlama süreçleri: İnsanları projenize çekmek için temel doküman olan whitepaper’ın hazırlanması konusunda yardımcı olmaktayız.
  • ICO/IDO, STO ve IEO hukuki doküman hazırlama süreçleri: Token ihracınızın kusursuz ve risklerden korunmuş olması için hukuki dokümanların eksiksiz şekilde hazırlanması gerekmektedir.
  • ICO/IDO, STO ve IEO risk analizi: Tokenların sahip olduğu risklerin analiz edilmesi, yönetilmesi ve azaltılmasıyla yatırımcı güveninin artırılmasına yardımcı olmaktayız.
  • AML ve KYC süreçleri: Kripto para ekosisteminde kara para aklama ve terörün finansmanı risklerinin önlenmesi için politika ve prosedürlerin oluşturulmasında ve Masak düzenlemelerine uyum sağlamada destek sağlamaktayız.
  • Fikri mülkiyetin korunması: ICO/IDO/STO/IEO projenizin dünya çapında kaydedilmesine yardımcı olmanın yanı sıra fikri mülkiyetinizi (IP) koruma konusunda da önemli bir ortak olarak hizmet veriyoruz.

TOKEN İHRACI RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Finahukuk, kripto para piyasasında fon yaratma ve projeleri teşvik etme konusunda doğal risklerin olduğunu ve yasal ve yatırımcı güvenini sağlamak için detaylı açıklamaların önemli olduğunu belirtmektedir. İlgili hususlar şunlardır:
ICO’lar için en temel risk regülasyon/uyum riskidir ve bazen belirsiz düzenlemeler veya düzenleme eksikliği önemli risklere yol açabilir. Bu nedenle, uyumdan kaçınmak için ideal ülkeleri belirlemek önemlidir.
Finahukuk ekibi, kripto para piyasaları, blockchain ve ICO’lar gibi konularda derin bir bilgiye sahip olduğunu ve projelerinizin risklerini doğru bir şekilde değerlendirebileceğini vurgulamaktadır.
Menkul kıymet olarak kabul edilme riski, bir token veya kripto paranın önemli bir yasal sorunudur. Menkul kıymet olarak kabul edilmesi durumunda ağır regülasyon yükleriyle karşılaşılabilir.
Piyasa araştırması, fon toplama turunun zamanlaması ve piyasa istikrarsızlığı gibi faktörlerin dikkate alınması önemlidir. Finahukuk, bu konularda yardımcı olabileceğini belirtmektedir.
Regülasyon analizi ve risk değerlendirmesi, ICO’nun sermaye piyasası düzenlemelerine tabi olması durumunda adli cezalara maruz kalma riskini içermektedir. Finahukuk, bu riskler konusunda rehberlik ederek cezai sorumluluk veya muafiyet imkanlarının kaybedilmesi risklerinden kaçınmayı hedeflemektedir.
Finahukuk, ICO/STO/IEO süreçlerinde genel danışmanlık hizmeti sunmaktadır ve finansal, vergisel, siber güvenlik ve iş modeliyle ilgili soruları yanıtlama kapasitesine sahiptir.
Yatırımcı güvenini sağlamak için Finahukuk’nun risk değerlendirme süreci, varlık veya yatırımdaki kayıp olasılığını belirlemeyi ve riski azaltma adımları atmayı hedeflemektedir. Bu süreçte, riskleri tespit etmek ve yatırımcıların riskini azaltmak için teknikler geliştirmek önemli bir rol oynamaktadır.

BLOCKCHAIN VERGİ DANIŞMANLIĞI

Finahukuk, kripto varlıkların vergisel sonuçları konusunda yatırımcıların yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtmektedir. Aşağıdaki konularda vergi danışmanlığı hizmeti sunmaktadır:
Türkiye ve diğer ülkelerde vergi düzenlemeleri hakkında bilgilendirme: Türkiye gibi bazı ülkelerde vergi düzenlemelerinin olmaması, kripto paralara vergi uygulanmadığı anlamına gelmez. Finahukuk, tüzel kişilik oluşturarak projeler geliştiren kuruluşlar için kurumlar/gelir vergisi yükümlülükleri hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır.
ICO’lara yönelik vergi stratejisi: Finahukuk, hızla büyüyen ICO’lar için vergi stratejisi oluşturma konusunda öneriler sunmaktadır.

  • Madencilere yönelik vergi danışmanlığı: Madencilerin kripto para birimi kazanma faaliyetleri vergi yükümlülükleri doğurabilir. Finahukuk, madencilik faaliyetleri için vergi danışmanlığı hizmeti sunmakta ve gerekli aksiyonları ve beyanları belirlemede tavsiyelerde bulunmaktadır.
  • Yatırımcılara yönelik vergi danışmanlığı: Kripto paralara yatırım yapan bireyler veya işletmeler için vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Finahukuk, kripto paraların bir yatırım aracı olarak elde tutulması durumunda vergi yükümlülükleri hakkında bilgilendirme ve danışmanlık sağlamaktadır.
  • Servis sağlayıcıları ve diğer tacirlere yönelik vergi danışmanlığı: Kripto para birimini müşterilere satan veya ticaret yapan işletmeler için vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Finahukuk, vergi yükünün azaltılması, araştırma ve raporlama süreçlerinin basitleştirilmesi ve operasyonların vergi verimliliği için yapılandırılması konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.
  • Finahukuk, her tür kripto para kullanıcısına vergi konularında yardımcı olmayı ve vergi verimliliğini artırmak için tavsiyelerde bulunmayı hedeflemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir