E-Turquality Destek Programı

E-Turquality destek programı bir süredir mobil oyun ve uygulama çıkaran veya yazılım üreten firmalarca beklenmekteydi ve 19.04.2022 tarihinde yayınlanan 5447 sayılı Karar ile yürürlüğe konulmuş oldu. Ancak detayları ve kapsamı belirsizdi. Bu detayların bir kısmı halen belirsiz olmasına rağmen bir kısım detay 05.05.2022 tarihinde çıkarılan Genelge ile netleştirilmiş oldu.

Öncelikle E-Turquality bilişim sektörünün geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş ve yurtdışına yönelik harcamaları destekleyen bir programdır. Bu programa giriş Ticaret Bakanlığı’na yapılacak başvurunun onaylanması ile gerçekleşebilecektir. Ticaret Bakanlığı ise değerlendirme ve işlemlerin yürütülmesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nü tam yetkili olarak belirlemiştir. Diğer yandan özellikle serbest bölgelerde yer alan firmaların programa kabullerinin öncelikli olduğunu da dikkate almak gerekiyor.

E-Turquality Destek Programı nda yer almak isteyen firmaların yapması gerekenler ise sırasıyla şu şekilde olacak;

Genel Müdürlük Başvurusu:

Programa girmek isteyen şirket ilk etapta genelge ekinde yer alan başvuru belgeleri ile birlikte Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapacaktır. Bu başvuruda web sitesinde yer alan değerlendirme soru setinden alınacak sonuç da yer almalıdır. Başvurusu kabul edilen şirket sonraki aşamalar için ilerleyebilecektir.

Ön İnceleme:

Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen yönetim danışmanlığı şirketi tarafından şirketin “Uluslararasılaşma ve Unicorn olma potansiyeli” başta olmak üzere şirketin yapısı ve kurumsallaşma durumu değerlendirilerek bir ön inceleme raporu düzenlenecektir. Bu rapor için yönetim danışmanlığı şirketi ile anlaşma yapılması ve ödemenin yapılmış olması şartı da bulunmaktadır. Yönetim danışmanlığı şirketi en geç 2 ay içinde bu raporu Genel Müdürlüğe iletecektir.

Çalışma Komitesi:

Genel Müdürün başkanı olduğu çalışma komitesi ön inceleme çalışmalarına katılım sağlayacaktır. Bu çalışmaya ilişkin gerçekleşme raporunu çalışma komitesi hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunacaktır.

Değerlendirme:

Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirmede çalışma komitesinin raporu ile ön inceleme raporu dikkate alınarak programa kabul başvurusu değerlendirilecektir. Değerlendirmeler gerçekleşme raporunda yer alacak sonuçlarla birebir bağlantılı olacaktır.

Stratejik İş Planı:

Program kapsamına alınacak firmaların stratejik iş planı yaptırarak bu planı yıllık bazda güncellemesi gerekmektedir. Stratejik iş planı, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen yönetim danışmanlığı şirketi tarafından firmanın yürüteceği faaliyetler ile programa girişten sonra yararlanılacak destekleri gösteren bir çalışma şeklinde olacaktır. Burada görev alacak yönetim danışmanlığı şirketi ön inceleme raporunu düzenlememiş olmalıdır. Ayrıca bu stratejik planı hazırlayan şirketten alınacak hizmet bedelinin %75’i destek kapsamında iade alınabilecektir.

Stratejik iş planı gelişme alanlarının tespit edilmesini ve bu alanların projelendirilerek stratejik hedeflere ulaşılmasında atılacak adımları içerecektir. Alınacak destekler ile bu alanların gelişiminin sağlanması için yol haritası oluşturulacaktır.

Onay:

Genel Müdürlük tarafından stratejik plan şirketin yönetim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli hallerde şirketten değişiklik veya ilave bilgi de talep edilebilecektir.

Destek Başvuruları: Şirket tarafından onay sonrasında e-turquality programı içerisinde yer alan destekler için ön onay veya ödeme başvurularında bulunulabilecektir. Desteklenen kalemlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Stratejik İş Planı Desteği Yıllık 1,2 Milyon TL
Yurtdışı Tescil Desteği Yıllık 600 bin TL
Yazılım, mobil uygulama, oyun geliştirme desteği 10 personel için ve personel başına yıllık 600 bin TL
Kiralama Desteği (Teçhizat) Yıllık 1,2 Milyon TL
Kiralama Desteği (Yazılım) Yıllık 600 bin TL
Pazara Giriş Desteği Yıllık 2,4 Milyon TL
Rapor Desteği Yıllık 2,4 Milyon TL
Belgelendirme Desteği Yıllık 600 bin TL
Yurtdışı Arama ve Test Desteği Yıllık 600 bin TL
Reklam Tanıtım Desteği (Uygulama Başına) Yıllık 9,6 Milyon TL
Reklam Tanıtım Desteği (Şirket Başına) Yıllık 3,6 Milyon TL
Ürün Yerleştirme Desteği Yıllık 4,8 Milyon TL
Danışmanlık Desteği Yıllık 3,6 Milyon TL
Komisyon Desteği (Uygulama Başına) Yıllık 3,6 Milyon TL
Yurtdışı İhale Desteği 12 Milyon TL
Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği 20 birim için ve birim başına yıllık 2,4 milyon TL
Bilişim Yüklenici Projesi Desteği 2,4 Milyon TL
Veri Merkezi Desteği 24 Milyon TL
Yurtdışı Fuar Desteği (Etkinlik Başına) 300 bin TL
Yurtiçi Fuar Desteği (Etkinlik Başına) 180 bin TL
Mali Hukuki Danışmanlık Desteği Yıllık 3 Milyon TL

Programın Yürütülmesi:

Şirket tarafından 5 yıl boyunca yukarıdaki desteklerden faydalanılabilir. Şirket her yıl sonunda performansını gösteren belgeleri Genel Müdürlüğe sunacaktır. Performansın yeterli görülmesi halinde ilave 5 yıl daha söz konusu desteklerden faydalanma imkanı oluşacaktır.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir