HomeÖdeme Kuruluşu ve Elektronik Para

Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para

Lisans Hizmetleri

6493 sayılı Kanun ile elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları düzenlenmiştir. Kanun 2019’da revize edilmiş ve açık bankacılık-dijital cüzdanlar-istikrarlı kripto parayı da kapsayan bir hale gelmiştir.

Bu konuda faaliyet göstermek için TCMB’den lisans gerekmektedir. İş modeliniz belki lisansa ihtiyaç doğmadan faaliyet gösterebilmenize imkan verebilir.

Lisansın 3 tarafı bulunmaktadır. Birincisi regülatör, ikincisi bağımsız denetim, üçüncüsü lisansa başvuran şirketin uyum departmanı. Ekibimiz 3 tarafta da bulunmuş, olayı 3 farklı bakış açısından da görmüş kişilerden oluşmaktadır.

Ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, dijital cüzdan, açık bankacılık, hesap başlatma hizmeti vb. konularda detaylı bilgi Blog sayfamızda sunulmuştur.

Lisans Süreci Neleri İçermektedir?

İş modelinin regülasyon karşısındaki durumunun analiz edilmesi
Organizasyon yapısının oluşturulması, personel yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
Ana Sözleşmenin Oluşturulması ve Tescil
Şirket iş planının hazırlanması
Şirketin finansal yapısı ile ilgili projeksiyonlar ve ilk üç yıl için tahmini finansal tabloların oluşturulması
Pazarlama stratejilerinin dokümante edilmesi
İş akış şemalarının oluşturulması
Muhasebe ve raporlama sistemine ilişkin yönetmelik, prosedür ve diğer dokümantasyonun oluşturulması
İç kontrol ve risk yönetim politika ve prosedürlerinin belirlenmesi
Toplanan fonların korunmasına ilişkin prosedürlerin belirlenmesi
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında iç kontrol mekanizmasının, uyum programının, risk yönetim sisteminin oluşturulması
Şikâyet ve müşteri memnuniyeti prosedürlerinin oluşturulması
İş sürekliliği ve yönetimi politika ve prosedürlerin oluşturulması
Dış hizmet sağlayıcıları kullanılarak gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin risklere ait kontrol şemalarının ve prosedürlerin oluşturulması
Detaylı bilgi sistem yönetim politika-prosedürlerinin oluşturulması (30’dan fazla politika ve prosedür hazırlanması)
Yerinde denetim (bilgi sistemleri denetimi) sürecinin idari aşamasının yönetilmesi
Lisans başvuru setinin hazırlanması
Lisans başvurusu için gereken belgelerin kontrol edilmesi (YMM raporu, adli sicil vb. raporları, vekaletname vb. formlar)
Faaliyet izni başvurusu için yönetim kurulu kararlarının hazırlanması
TCMB Başvurunun Gerçekleştirilmesi
TCMB Tarafından Faaliyet Lisansı Verilmesi

Detaylı bilgi için bizimle iletişim kurunuz.