HomeErken Uyarı Sistemi

Erken Uyarı Sistemi

Yüksek düzeyde alacak bakiyesi sahibi olan/kredili çalışan bir Şirketseniz kuracağımız erken uyarı sistemi büyük verimlilik sağlayacaktır. Şirket’in her türlü alacağı olan gecikmeye düşmüş veya henüz gecikmeye düşmemiş müşteriler için hem müşteriyi hem de Şirket’i koruyacak aksiyonların zamanında alınması bu projeyle sağlanmaktadır. Sistemin temel dayanağı KKB’den elde edilecek veriler olacaktır. Danışmanlık hizmetimizin temel prensipleri;

Segment Bazlı Yaklaşım

  • Süreçlerde belirleyici temel unsur segment olacaktır.
  • Müşteri türleri segmentlere ayrılacaktır.
  • Müşteri Odaklı Yaklaşım
  • Öncelikli olarak müşteriyi ve Şirket’in müşteriyle olan ilişkilerini koruyacak çözümler üretilecektir.

Yalın ve Kontrollü Süreç Tasarımı ve Sahiplik

  • Süreçlerde karar merciinin olması onaylı bir yapı kurulması sağlanacaktır.
  • Müşteri davranışına göre risk belirlenecektir
  • Riskin belirlenmesinde öncelik olarak müşterinin borcunu geri ödeme kapasitesi göz önünde bulundurulacak, teminat unsurları riskliliğin belirlenmesinde etkili olmayacaktır.

Uyarılar kontrol edilerek risk puanı hesaplanacaktır:

Her bir uyarı için düşük / orta / yüksek risk puanına sebep olacak eşik değerler belirlenecektir:

• Düşük risk = 1

• Orta risk = 3

• Yüksek risk = 10 puandır

Müşteri için bu uyarılar kontrol edilerek, hangi aralığa denk geliyorsa tespit edilecek ve aldığı risk puanları toplanacaktır. Alınan risk puanı ve uyarının niteliğine göre erken uyarı sistemi rengi belirlenecektir. Renge göre aksiyon setleri oluşturulacak ve aksiyonların alınması kurallara bağlı olacaktır.

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.