Teknoloji Firmaları İçin Kosgeb Destekleri

Kosgeb Destekleri: İşletme Geliştirme Desteği

Kosgeb destekleri kapsamında İşletme Geliştirme Programı ile teknoloji geliştiren firmalara belirli nakdi hibeler sağlanmaktadır.

İşletme geliştirme için sağlanan destekler aşağıdaki gibidir:

  1. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında, finalistler yurt dışı iş gezisi programından %100 destek alır.
  2. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, yeni mezun, kadın, engelli, şehit yakını veya gazi olan çalışanlar için %20 ek destek sağlar. Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmelerin destek üst limiti 150.000 TL’dir.
  3. TÜRKPATENT belgeleri %80 desteklenir.
  4. Belgelendirme Desteği kapsamında, TSE hizmetleri %80, TÜRKAK, HAK ve TRTEST belgeleri %70 desteklenir. TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 desteklenir. CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 300.000 TL’dir.
  5. Test ve analiz desteğinde, TSE hizmetleri %80, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alınan hizmetler %70 desteklenir. TSE tarafından verilen hizmetlere destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 desteklenir.
  6. Enerji verimli elektrik motorları değişimi destek oranlarına %15 ilave edilir.
  7. Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmelere teknik danışmanlık desteği için üst limit 100.000 TL’dir.

Desteklerin bazılarında üst limitler ve özel şartlar geçerli olabilir. Daha fazla bilgi için ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOSGEB destekleri kapsamında Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı, Kobi ölçeğinde mobil uygulama geliştiren firmaların yeni ürünler, süreçler veya hizmetler üretmelerini, iyileştirmelerini veya değişen pazar taleplerine uyum sağlamalarını amaçlamaktadır. Başvuru yapılacak ürünler ise aşağıdaki kategorilere girmektedir:

a) Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünler desteklenebilir.

b) Patent belgesi ile koruma altına alınmış ürünler desteklenebilir.

c) Doktora çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan ürünler desteklenebilir.

ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan ürünler desteklenebilir.

d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünler desteklenebilir.

e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünler desteklenebilir.

f) 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünler desteklenebilir.

g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan ürünler desteklenebilir.

ğ) İthalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler desteklenebilir.

Bu ürünler için başvuru yapılması gerekmektedir.

Kosgeb Destekleri
Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 200.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75
Personel Gideri Desteği 300.000 100
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 100.000 75
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 100.000 75
Diğer Destekler
Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 25.000 75
Proje Tanıtım Desteği 15.000 75
Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 25.000 75

Teknoloji firmaları Kosgeb Destekleri yanı sıra Tübitak desteklerinden yararlanabilir. Bunun için detaylı bilgilendirmemize linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir