HomeKurumsal Risk Yönetim Hizmetleri

Kurumsal Risk Yönetim Hizmetleri

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk esaslarına dayalı kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, şirket bünyesinde kişilerden bağımsız bir yönetim anlayışı oluşturulması, şirketlerin sürdürülebilir şekilde büyümeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Kurumsal risk yönetimi anlayışının şirket içerisinde benimsenmesi ve şirket kültürünün bir parçası haline gelmesi, karar alma mekanizmalarının hızlı, rasyonel, açık ve karşılaştırılabilir bilgiye dayalı olmasını güvence altına alacak önemli bir adımdır. Kurumsal Risk Yönetimi, risklere dayanıklı kurumun oluşturulmasıdır.

Kurumsal Risk Yönetimi’nin ana hedefleri;

  • Kurumun sürdürülebilirliğini mevcut kılmak
  • Kurumun gelişimi önündeki belirsizliklerin daha etkin yönetimini oluşturmak
  • Kurumun gelişimi ile birlikte yönetimin daha kritik konulara odaklanabilmesini sağlamak

Hizmetlerimiz;

  • Kurumsal risk yönetimi sürecinin oluşturulması
  • Kurumsal risk yönetimi prosedürünün ve rapor formatının hazırlanması
  • Anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi
  • Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi
  • İş sürekliliği planının hazırlanması/gözden geçirilmesi/test edilmesi
  • Etik kuralların (Code of Conduct) hazırlanması
  • Etik hattı hizmeti verilmesi

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.