HomeMüşteri Kârlılığı Analizi ve Yönetimi

Müşteri Kârlılığı Analizi ve Yönetimi

Şirketinizin nihai hedeflerine ulaşabilmesi için pazarlama personelinin etkin olarak takip edilmesi, doğru yönlendirilmesi, adil hedefler verilerek doğru ödüllendirme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte sahaya verilen hedeflerin izlenebilmesi, anlaşılabilmesi ve ne yapması gerektiğinin kolaylıkla görülebilmesi açısından bazı araçlara ihtiyaç duyulur. Sahanın performansını ölçmek amacıyla kullanılan kullanılması planlanan tüm araçları ortak bir dil ve yöntem altında toplamak ve satış birimlerine hedeflerini ve satış personelini sistematik olarak yönetmede rehberlik edebilmek amacıyla geliştirilen bir platform, Şirketinizin verimliliğine ve kârlılığına katkı sağlayacağı gibi, performans yönetiminin etkin sağlamanın bir sonucu olarak işe iade davası açan verimsiz personelin haksız argümanlarını objektif ve etkin bir şekilde yok edebilecektir.  

Danışmanlık şirketimizde önerilen yapı, seçilen temel hedeflerde satış biriminin/personelin ne durumda olduğunu ve tutmayan hedefler için ne gibi aksiyonlar alınması gerektiğini söyleyen dinamik bir yönetim imkanı sunmaktadır.