HomeRisk Yönetimi Sistemi

Risk Yönetimi Sistemi

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında Şirketinizin ideal bir risk yönetimi sistemine sahip olmasına sağlanmakta, potansiyel zararlardan korunulması ve üst yönetime zamanında raporlama yapılması imkanı sunulmaktadır. Yasal ve uluslararası düzenlemeler ile en iyi uygulamaların dikkate alındığı sistem vasıtasıyla,

  • Risk yönetimi ile ilgili politikaları, prosedürleri ve uygulama usulleri hazırlanmakta,
  • Risklerin istatistiksel modeller kullanılarak ölçümlenmesine yönelik çalışmalar yapılmakta,
  • Risk ölçümlerinin sonuçlarını değerlendirerek gerekli uyarı altyapısı hazırlanmakta
  • Şirket Risk Limitleri”ne uyumun izlenmesine, raporların hazırlanmasına ve aşım durumunda gerekli bildirimler yapılması sağlanmakta.
  • Senaryo analizi ve stres testleri gerçekleştirilebilmekte
  • Talebe bağlı olarak rating/skoring modelleri geliştirilebilmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.