Serbest Bölge Hibeleri

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi (İSBİ), teknoloji ihracatçılarına ve yazılım bilişim ihracatçılarına destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Serbest bölgede yer alan yazılım, donanım, elektronik, makina donanımı, tıbbi cihazlar gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren ihracatçı firmalar serbest bölge hibelerinden yararlanabilmektedir. İleri teknoloji, bilişim, yazılım ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi ve kümelenmesi hedeflenmektedir.

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek için gerekli şartlar şunlardır:

 • Orta ve ileri teknoloji üretim faaliyetleri yapmak, yazılım ve bilişim ürünlerini içermek.
 • Faaliyet ruhsatına sahip olmak.
 • İhracat ağına sahip olmak.
 • Başvuru yapmadan önce en az 3 yıl önce kurulmuş olmak.

Ancak yukarıdaki şartları taşımayan firmaların başvuruları kabul edilmektedir. Yeni kurulan veya kurulu şirketlerin, son üç yılın satış gelirlerinin en az %75’inin yurtdışı kaynaklı olduğunu ve yıllık ortalama yurtdışı satış gelirlerinin 750.000 ABD doları veya daha fazla olduğunu beyan edememeleri durumunda, sınırlı süreli faaliyet ruhsatı verilir ve desteklerden sınırlı oranda yararlanılır.

İhtisas Serbest Bölgelerinde firmalara sağlanan serbest bölge hibeleri aşağıda yer almaktadır.

Nakdi Destekler:

Nitelik Personel Desteği: İhtisas Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmalar, en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretlerinin %50’sini ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD dolarını serbest bölge hibeleri kapsamında alabilir. Destek süresi 5 yıldır.

Arazi Bina Kira Desteği: İhtisas Serbest Bölgede kiralanan arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları şeklinde desteklenir. Destek süresi 5 yıldır.

Vergisel Destekler:

 • Kurumlar vergisi muafiyeti
 • Gelir vergisi muafiyeti
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Damga, vergi, resim, harç istisnası
 • Emlak vergisi muafiyeti

İstihdam Destekleri:

 • Nitelikli personel desteği: İhtisas Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmalar, 10 kişiye kadar olan nitelikli personelinin maaşlarının %50’sini destek olarak alabilir.
 • %85 ihracat şartıyla gelir vergisi stopajı desteği
 • Yabancı uyruklu personel çalıştırma kolaylığı

Serbest bölge hibeleri, İhtisas Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmalara rekabet güçlerini artırmada ve ihracatlarını desteklemede yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Dış Ticaret Gümrük Avantajı

Serbest bölgelerle Türkiye’nin diğer bölgeleri arasındaki ticarette dış ticaret kuralları geçerlidir. Başka bir ifadeyle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine tabi olurken, serbest bölgelerden Türkiye’ye satılan mallar ithalat rejimine tabidir. Serbest bölge kullanıcıları, Türkiye’den ihracat fiyatına (KDV hariç) mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer yandan, serbest bölgeler ile diğer ülkeler veya bölgeler arasında dış ticaret kuralları geçerli değildir. Ayrıca, bölgelerdeki sarf malzemeleri, en fazla 5000 ABD Doları veya buna denk gelen Türk Lirası değerinde olması halinde isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.

Serbest bölgelere getirilen Türkiye veya AB menşeli mallar, veya bu bölgelerde serbest dolaşımda bulunan mallar, serbest dolaşımdaki statüsünü koruduğundan, Türkiye veya AB üyelerine girişlerinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgelere girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyeleri dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak serbest bölgelerden Türkiye veya AB üyelerine gönderilen, serbest dolaşıma girmemiş üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

Serbest bölgede yer alan bilişim firmaları ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın nakdi teşviklerinden yararlanabilir. Bu konuda detaylı bilgiye ilgili sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir