Soru ve Cevaplarla İhracat ve Teknoloji Teşvikleri

[container section_title=’Container’ fullwidth=’no’ bgtransparency=’0′ top=’20’ bottom=’20’ innerbottomshadowsize=’0′ bordertop=’0′ borderbottom=’0′ collapse=’false’][column type=’12’ last=’1′][title textcolor=’#8224e3′ fontsize=’22’ th_height=’10’ th_margintop=’5′ th_bgtransparency=’0′ th_bgpattern=’3′ animation=’default’]Soru ve Cevaplarla İhracat ve Ar-Ge Teşvikleri[/title][text google_font=’Muli’ transparency=’0′ animation=’default’]

İHRACAT TEŞVİKLERİ

MAL İHRACATI YAPAN FİRMALARA YÖNELİK İHRACAT TEŞVİKLERİ -TİCARET BAKANLIĞI

Soru-1: Mal ihracatı yapanlara yönelik bu teşvikin kapsamı ve genel koşulları nelerdir?

Cevap-1:

Ticaret Bakanlığı tarafından firmaların yurt dışında gerçekleştirdiği belirli harcamaların kayda değer bir kısmı faturalandırılmak kaydıyla teşviklendirilmektedir.

Temel koşul, sermaye şirket, mal ihracatı faaliyetinde bulunmak ve bununla ilgili harcamalar yapıyor olmaktır. Herhangi bir proje hazırlanması gerekmemektedir. Desteklenen temel giderler;

 • Yurt Dışı Marka Harcaması
 • Yurt Dışı Pazar Araştırması Gezileri
 • Yurt Dışı Fuar Harcamaları
 • Yurt Dışı Reklam, Tanıtım Harcamaları (Google, Facebook vs. dâhil)
 • Yurt Dışı Ofis, Depo ve birim Kira Harcamaları
 • Yurt Dışında Faaliyet Gösterebilmek İçin Gerekli Çevre, Kalite vb. Belgeleri

 

Soru-2: İhracat yapan bir firma olarak çeşitli ülkelerde markamı tescil ettirmek istiyorum. Bu kapsamda teşvik kapsamı nedir?

Cevap-2: Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin yıllık giderlerin %50’si 50.000 USD’ye kadar Bakanlık tarafından karşılanmaktadır. Yurt Dışı Marka Tescil Giderleri Kapsamına hem marka için ilgili otoriteye ödenecek ücretler hem de marka acentesine ödenecek ücretler dâhildir.

 

Soru-3: Yurtdışına pazar araştırması amacıyla gitmek istiyorum. Bu kapsamda teşvik kapsamı nedir?

Cevap-3:

Yurtdışı Pazar Araştırma Gezilerine ilişkin harcamaların %70’lik kısmı  50.000 USD’ye kadar desteklenmektedir. Uçak bileti, konaklama ve araç kiralama destek kapsamındadır.

 

Soru-4: Yurtdışına fuar amaçlı gitmek ve stand kurmak istiyorum. Bu kapsamda teşvik kapsamı nedir?

Cevap-4:

Ticaret Bakanlığı’nın sitesinde yayımlanan yurtdışı fuarlar metrekare başına belirlenen tutarlar dahilinde desteklenmektedir. Yurtiçi fuarlara KOSGEB tarafından destek verilmektedir.

 

Soru-5: Yurtdışında TV-Gazetelerde reklam vermek, google-facebook-instagram reklamı yapmak ve dijital katalog basmak istiyorum. Bu kapsamda teşvik kapsamı nedir?

Cevap-5:

Yurtdışı faaliyetlere ilişkin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 USD teşvik verilmektedir. Söz konusu oran hedef ve öncelikli ülkelerde (ADB,İngiltere,Rusya v.b.) ülkelerde %70’e çıkmaktadır.

Yurtdışında birimi olan firmaların alabileceği teşvik tutarı da birim sayısı ile orantılı olarak artmaktadır.

 

Soru-6: Yurtdışında depo, mağaza kiralamak veya şube tesis etmeyi düşünüyorum. Bu kapsamda teşvik kapsamı nedir?

Cevap-6:

 • Yurtdışında açılan birimin mağaza, depo, ofis, showroom olmasına göre olması halinde % 50 oranında ve türüne göre 75.000 USD ile 120.000 USD arasında yıllık en fazla 000 ABD Dolarına kadar,
 • Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar teşvik mümkündür.

 

 

HİZMET İHRACATI YAPAN FİRMALARA YÖNELİK İHRACAT TEŞVİKLERİ -TİCARET BAKANLIĞI

Soru-1: Hizmet ihracatı yapanlara yönelik bu teşvikin kapsamı ve genel koşulları nelerdir?

Sağlık Turizmi Şirketi (Acente) veya Hastaneler, Bilişim (yazılım, bilgisayar oyunları ve mobil uygulamalar), Eğitim, Film (film yapımcısı veya dağıtıcısı şirketler, film platosu işleten şirketler) ve Yönetim Danışmanlığı faaliyetinde bulunup yurt dışına hizmet ihracatı yapan firmaların muhtelif harcamaları faturalandırılmak kaydı devlet tarafından desteklenmektedir.

 

Soru-2: Sağlık kuruluşlarına yönelik teşvikin kapsamı nedir?

Cevap-2:

Sağlık turizminde faaliyet gösteren, yurtdışından hasta getiren şirketlerin yaptıkları pazarlama, reklam vb. harcamaların devlet tarafından desteklenmesini içermektedir. Harcamalarını mevzuata uygun şekilde yapan kuruluşlar %50-70 arasındaki kısmını devletten geri alabilmektedir.

 

 • Hizmet tescili ile marka tescillerine ait ödemeler %50 oranında yıllık maksimum 50.000 USD tutarında Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan raporlar-araştırmaları %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında
 • Ofis açılışı için gerekli belgeler, ön tanı merkezi kurulumu, ruhsat ve izinler için yapılan masraflar %60 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları tutarında
 • Yurtdışındaki şubeler için harcanan kira masrafları ve komisyon harcamaları %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları tutarında,
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 000 ABD Doları tutarında
 • Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında
 • Sağlık turizmi sektöründe ülkemizde uluslararası hasta getirilmesine, yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,
 • Alınan tercümanlık hizmetleri%50 oranında, 50.000,00 USD/Yıl tutarında
 • Tedavi olacak hastanın Türkiye’ye getirilmesi için hasta yol desteği, %50 oranında 200 veya 1.000 USD/Kişi tutarında.

 

karşılanmaktadır.

 

Soru-2: Bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı şirketlerine yönelik teşvikin kapsamı nedir?

Cevap-2:

 

Bilişim (yazılım, bilgisayar oyunları ve mobil uygulamalar), Eğitim, Film (film yapımcısı veya dağıtıcısı şirketler, film platosu işleten şirketler) ve Yönetim Danışmanlığı faaliyetinde bulunup yurt dışına hizmet ihracatı yapan firmaların desteklenmesini içermektedir. Harcamalarını mevzuata uygun şekilde yapan kuruluşlar %50-%60 arasındaki kısmını devletten geri alabilmektedir. Bu kapsamda;

 

 • Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin yıllık giderlerin %50’si 50.000 USD’ye kadar,
 • Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket alımı için hazırlanan raporlara ait masrafların %60’ı 200.000 USD’ye kadar,
 • Pazara giriş faaliyetlerine yönelik harcamaların %50’si 100.000 USD’ye kadar,
 • Yurtdışı birim desteği %60’ı 120.000 USD kadar,
 • Yurtdışında yapılan reklam, tanıtım harcamaların yılda %60’ı 400.000 USD kadar
 • Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının komisyon giderlerinin %50’si 100.000 USD’ye kadar
 • Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi 000 USD %50’ye kadar devlet tarafından karşılanır.

KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEĞİ

 

Soru-1. KOSGEB Yurt Dışı Pazar Desteği Nedir?

Cevap-1:

KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını artırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak amacıyla KOSGEB’in verdiği teşviktir. 210 bin TL’ye kadar hibe, 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi şeklindedir. Proje kabul edildikten sonra mevzuata uygun yapılan harcamanın akabinde teşvik tutarı firma hesabına aktarılmaktadır.

 

Soru-2: KOSGEB Yurt Dışı Pazar Desteğinin Şartları Nedir?

Cevap-2:

 • Şirketin KOSGEB üyeliği mevcut olmalıdır. Dolayısıyla KOBİ olmalı ve faaliyeti desteklenen sektörler arasında uyumlu NACE koduna sahip olmalı.
 • Şirketin yeni kurulmamış olması ve son mali yılında ihracat yapmış olması
 • Mali defter tutulmuş ve onaylanmış olması
 • İhracata yönelik kapsamlı bir projenin hazırlanması ve sonrasında gerekli raporlamaların yapılması

 

Soru-3: KOSGEB Yurt Dışı Pazar Desteğinin Kapsamı Nedir?

Cevap-3:

 

Proje destek destek üst limiti 300.000 TL olup bunun %70’i hibe, %30’u sıfır faizli 2 yıl vadeli kredili şeklindedir.

 

Desteklenen Giderler

 • Personel Giderleri (90 bin TL ve 4 personele kadar aylık ücretinin belirli bir kısmının ödenmesi)
 • Yazılım ve Donanım Giderleri (100 bin TL’ye kadar yazılım, donanım, web sitesi giderleri vs.)
 • Tanıtım Giderleri (100 bin TL’ye kadar sosyal medya, reklam-pazarlama giderleri)
 • Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri (150 bin TL’ye kadar)
 • Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri (100 bin TL’ye kadar)
 • Hizmet Alım Giderleri (100 bin TL’ye kadar danışmanlık, eğitim giderleri)

 

MARKALAŞMA VE TURQUALITY PROGRAMI

 

Soru-1: Markalaşma ve Turquality belgeleri ne anlama gelmektedir?

Cevap-1:

Turquality, firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş markalaşma programıdır. Markalaşma ise Turquality’nin alt programıdır. Arzulanan kurumsal yönetim altyapısına erişememekle birlikte belirli bir seviyenin üzerinde olan markalar markalaşma programına dahil edilmektedir.

Turquality programı 5+5, Marka programı ise 4+4 yıl süren bir programlardır.

 

Soru-2: Kimler Turquality Alabilir?

Cevap-2:

Türkiye’nin Markalaşma Projesi olarak anılan TURQUALITY programı, rekabetçi gücünü artırmak isteyen birlikler, dernekler, ticari ve sınai faaliyetlerde bulunan şirketler ile zincir restoranları destekler. Başvuru öncesinde 3 soruya olumlu cevap vermek gerekmektedir.

 

 • Başvuru gerçekleştirilecek ürün markasıyla ihracat yapılıyor mu?
 • İlgili marka Türkiye’de tescilli mi?
 • İlgili marka hedeflenen uluslararası pazarların en az birinde tescilli mi?

Marka Destekleri ve Turquality programına dahil olan firmalar devletin teşviklerinden yararlanmaya başlar. Bunun için şirketlerin kurumsal alt yapısının yeterli niteliklere sahip olması, yetkilendirilen kuruluşlardan ön değerlendirmeyi geçmesi ve Bakanlık tarafından destek alması kararlaştırılması gerekmektedir.

 

Soru-3: Turquality Programının Avantajları Nelerdir?

Cevap-3:

Aşağıda belirtilen harcama kalemlerinde, belirtilen oranlarda, limitsiz olarak ve limitler dahilinde yapılan harcamalar geri iade edilmektedir.

 

Limitsiz olarak %50 ödeme yapılan teşvikler:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama giderleri
 • Reyon kirası
 • Showroom giderleri
 • Sertifikasyon giderleri
 • Tasarımcı/aşçı/şef istihdam giderleri (aynı anda azami 5 kişi)

 

Limitli olarak %50 ödeme yapılan teşvikler

 • Yurtdışında ofis/depo/restaurant/kafe kiraları içini 200.000 USD limit
 • Mağaza temel kurulum giderleri için 50 mağazayla sınırlı olmak üzere 200.000 USD limit
 • Franchise dekorasyon giderleri 100 mağazayla sınırlı olmak üzere 100.000 USD limit
 • Franchise kira giderleri 100 mağazayla sınırlı olmak üzere 200.000 USD limit
 • Yurtdışındaki faaliyetle ilgili alınan danışmanlık giderleri için 600.000 USD limit

 

Gelişim yol haritası için harcanan paraların %75’i 200.000 USD limit

 

Soru-4: Markalaşma Programının Avantajları Nelerdir?

Cevap-4:

Aşağıda belirtilen harcama kalemlerinde, %50 oranında belirtilen limitler dahilinde yapılan harcamalar geri iade edilmektedir.

 

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili 50.000 USD
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama giderleri 400.000 USD
 • Ofis-depo-lokanta temel kurulum giderleri 300.000 USD
 • Ofis-depo-lokanta kira giderleri 600.000 USD
 • Reyon ve Showroom kirası 200.000 USD
 • Franchise kira ve dekorasyon giderleri (100 mağaza sınırı) toplam 200.000 USD limit
 • Sertifikasyon giderleri 50.000 USD
 • Tasarımcı/aşçı/şef istihdam giderleri (aynı anda azami 5 kişi) 200.000 USD
 • Yurtdışındaki faaliyetle ilgili alınan danışmanlık giderleri için 600.000 USD limit

 

Soru-5: Markalaşma ve Turquality Programlarına Dahil Olmak İçin Şirketin Sahip Olması Gereken Nitelikleri Nelerdir?

Cevap-5:

Markalaşma desteği ve Turquality uzun bir süreçtir. Şirketlerin ön değerleme aşamasına gelebilmesi için hazırlıklarını tamamlamış olması gerekmektedir. Stratejik planlama, finansal performans, tedarik zinciri operasyonu ve servis yönetimi, marka yönetimi, marka gücü, ürün tasarımı geliştirme, pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi, kurumsal yönetişim, insan kaynakları yönetimi ve bilgi sistemleri açısından gerekli alt yapının kurulması gerekmektedir.

 

 

AR-GE VE TASARIM TEŞVİKLERİ

 

YERİNDE AR-GE MERKEZİ TEŞVİKİ

 

Soru-1: Yerinde Ar-Ge Merkezi Nedir?

Cevap-1:

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

 

Soru-2: Ar-Ge Merkezi olmanın genel olarak koşulları nelerdir?

Cevap-2:

 

 • Araştırma geliştirme olarak değerlendirilebilecek yeni ürün-hizmet oluşturma veya süreç yenileme faaliyetleriyle uğraşılması (Ortalama yılda 3-4 proje yapılıyor olması)
 • Asgari 15 Ar-Ge merkezi çalışanı olması (hesaplama için minimum 18 çalışan olmasını tavsiye ediyoruz)
 • Ar-Ge merkezi için işletmede özel bir alan tesis edilmesi, giriş-çıkış kayıtlarının tutulması ve giriş-çıkış bölgesinin kamerayla izleniyor olması

 

Soru-3: Ar-Ge Merkezi olmanın avantajları nelerdir?

Cevap-3:

 

Temel olarak, Ar-Ge masraflarının bir kez daha matrahtan indirimi, gelir vergisi stopajı, sigorta prim işveren desteği, gümrük ve damga vergisi desteğiyle, temel bilimler mezunu için maaş desteğidir.

 

 • Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri sonucunda oluşan harcamaların (personel, makina, tefrişat, hammadde-malzeme dâhil faaliyet için harcanan tüm giderlerin) TAMAMI kurum kazancının tespitinde bir kez daha indirim konusu yapılır (Çifte matrah indirimi)
 • Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95, yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90, diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı, personellerin Ar-Ge faaliyetlerinde ayırdıkları süre oranında istisna edilir.
 • Araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN %50’si teşvik kapsamındadır
 • Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.
 • Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu (matematik, fizik, kimya vb.) personel için o yıl belirlenmiş olan BRÜT ASGARİ ÜCRET kadar teşvik sağlanır.

 

YERİNDE TASARIM MERKEZİ TEŞVİKİ

 

Soru-1: Yerinde Tasarım Merkezi Nedir?

Cevap-1:

 

Tasarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en 10 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

 

Soru-2: Tasarım Merkezi olmanın genel olarak koşulları nelerdir?

Cevap-2:

 • Tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış tasarım program ve projelerinin bulunması, (Ortalama yılda 4 proje yapılıyor olması)
 • Asgari 10 Tasarım personeli (Mühendis veya Tasarımcı) olması ( (hesaplama için minimum 12 çalışan olmasını tavsiye ediyoruz)
 • Tasarım merkezi için işletmede özel bir alan tesis edilmesi, giriş-çıkış kayıtlarının tutulması ve giriş-çıkış bölgesinin kamerayla izleniyor olması

 

Soru-3: Tasarım Merkezi olmanın avantajları nelerdir?

Cevap-3:

 

Temel olarak, Tasarım merkezi ve projelerine ilişkin masrafların bir kez daha matrahtan indirimi, gelir vergisi stopajı, sigorta prim işveren desteği, gümrük ve damga vergisi desteğiyle, temel bilimler mezunu için maaş desteğidir.

 

 • Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri sonucunda oluşan harcamaların (personel, makina, tefrişat, hammadde-malzeme dâhil faaliyet için harcanan tüm giderlerin) TAMAMI kurum kazancının tespitinde bir kez daha indirim konusu yapılır (Çifte matrah indirimi)
 • Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95, yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90, diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı, personellerin Ar-Ge faaliyetlerinde ayırdıkları süre oranında istisna edilir.
 • Araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN %50’si teşvik kapsamındadır
 • Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

 

 

KOSGEB AR-GE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

 

Soru-1: Projenin amacı nedir?

Cevap-1:

İşletmelerin yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve İnovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlamaktır.

 

Soru-2: Destek Programına Başvuru Koşulları Nedir?

Cevap-2:

KOBİ olmak, yenilikçi bir Ar-Ge projesine sahip olmak. Projenin kabul edilmesi halinde yapılacak harcamaların belirli bir oranı şirkete iade edilir.

 

Soru-3: Ar-Ge İnovasyon Destek Programının Avantajları Nelerdir?

Cevap-3:

 

Destek Adı Destek Tutarı (%75) Açıklama
Kira (Teknopark) 30.000
Kira 24.000
Makina-Teçhizat Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı 150.000 Destek kapsamında satın alınacak makineler, yeni veya ikinci el olabilir. Makinenin yerli olması durumunda, ilgili teçhizat için Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve “yerlilik belgesi” şartı aranır. (Böylece ilave %15 destek verilir)
Makina-Teçhizat Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı (Geri Ödemeli) 300.000
Personel Gider Desteği 150.000 Ön lisans personel için 1.500 TL , lisans mezunu personel için en fazla 2.000 TL, yüksek lisans mezunu personel için en fazla 2.750 TL, doktora derecesine sahip personel için en fazla 3.500 TL destek alınabilmektedir. Gider kapsamında beyan edilecek ücretler NET ücrettir ve AGİ giderleri hariçtir.
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000 Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri alımına ilişkin giderlerle Patent vekiline yapılan ödemeleri kapsar.
Proje Danışmanlık Desteği 5.000
Eğitim Desteği 10.000 Proje konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim giderlerini kapsar
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Proje personellerinin proje için yapacakları seyahatlerdeki konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar. Yurt içi seyahatler için seyahat başına üst limit 1.000 TL, yurt dışı seyahatler için seyahat başına üst limit 3.000 TL’dir
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000 Destek kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteden alınacak hizmetler ile yurt dışında akredite olan laboratuvarlardan alınacak hizmetler değerlendirilebilir. KOSGEB Laboratuvarlarından alınacak hizmetler destek kapsamı dışındadır.

 

 

TASARIM PROJESİ TEŞVİKİ-TİCARET BAKANLIĞI

 

Soru-1: Tasarım Projesi desteği nedir? Ön koşulu var mıdır?

Cevap-1:

Tasarım ya da ürün geliştirme faaliyeti olan ve söz konusu faaliyet sonucunda üretilen ürünün yurt dışına ihracat potansiyeli olan firmalar için Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bir teşviktir. Tekstil firmaları, ayakkabı üreticileri, mobilya üreticileri, takı firmaları ve endüstriyel tasarım yapan firmalar bu teşvikten yararlanabilmektedir. Ön koşul bir tasarım projesinin hazırlanmasıdır. Önceden bir yatırım yapılmasına gerek yoktur.

 

Soru-2: Tasarım Projesi desteğinin kapsamı nedir?

Cevap-2:

Bakanlık tarafından proje kabul edildiği takdirde personel giderleri, tasarımı gerçekleştirmek için kullanılan makine-teçhizat-yazılım giderleri ve ilgili web sitesi üyelikleri ile yurt dışı seyahat giderleri desteklenmektedir.

 • Tasarımcı/modelist/mühendislerin brüt maaşlarının %50’si (üst limit 1.000.000 USD)
 • Tasarım/ürün geliştirmede kullanılacak makine, teçhizat, malzeme, yazılım giderlerinin %50’si (üst limit 250.000 USD)
 • Tasarım verisi toplamak için üye olunacak internet siteleri ve yapılacak yurt dışı seyahat giderlerinin %50’si (üst limit 150.000 USD)

3 yıl boyunca devlet tarafından nakit olarak desteklenmektedir. Proje süresi sonunda destek süresi 2 yıl daha uzatılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

[/text][/column][/container]


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir