Startup Hukuku

Girişim Hukuku

Hem finansı hem mühendisliği hem hukuk’u iyi biliyoruz. 150’den fazla startup’a doğrudan destek verdik. Yaklaşık 20 yıl deneyimi, multidisipliner bir bakış açışıyla birleştirdik.

Yatırım Sürecinin Hukuki Boyutu

Vergi-Teşvik-Şirketleşme

Hukuki Due Diligence

ABD Startup Hukuku