Tekmer Teşvikleri

Teknoloji Geliştirme Merkezi – TEKMER, teknolojiye yönelik girişimcilere ve yeni işletmeler kurmaya çalışanlara, fiziksel altyapı (ofis mekanları, laboratuvarlar), iş yönetimi destekleri (iş planları, eğitim, pazarlama yardımı), teknik destek (araştırmalar, veritabanları), finansal kaynaklara erişim (risk sermayesi fonları, melek yatırımcı ağları), yasal danışmanlık (lisanslama, fikri ve sınai mülkiyet hakları) ve ağ oluşturma (diğer kuluçka merkezleri ve devlet destekleri gibi) gibi çeşitli hizmetler sunan yapılar olarak tanımlanmaktadır.

KOSGEB tarafından desteklenen ve 5746 sayılı Kanun’un tanıdığı muafiyetlerden yararlanabilen teknoloji merkezi (İŞGEM/TEKMER) nde yer alan teknoloji firmaları, çeşitli teşvik ve istisnalardan faydalanabilir. Bu teşvik ve istisnalara aşağıda yer verilmiştir:

  1. Ar-Ge ve Tasarım İndirimi: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının tamamı (%100’ü), kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmaktadır.
  2. Gelir Vergi Stopajı Teşviki: Teknoloji merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin elde ettikleri ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin belirli oranları vergiden indirilebilir.
  3. Sigorta Primi Desteği (İşveren Payı Desteği): Teknoloji merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin elde ettikleri ücretler üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50’si karşılanmaktadır.
  4. Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.
  5. Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya gümrük vergisinden ve diğer harçlardan istisnadır.
  6. Temel Bilimler Desteği: En az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden teknoloji merkezlerine, bu personelin aylık ücretinin o yıl için uygulanan asgari ücretin brüt tutarı kadarlık kısmı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Bu destekler ve istisnalar, teknoloji merkezlerinin Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla sağlanmaktadır.

Tekmer ’de Hangi Aşamalar Mevcuttur?

TEKMER bünyesinde yer alan girişimciler ve start-up’lar aşağıdaki 3 ana başlık altında kuluçka süreçlerinden yararlanabilmektedir:

  1. Ön Kuluçka Süreci: Teknoloji veya yenilik odaklı iş fikirleri veya projeleri olan henüz kuruluş aşamasında olmayan girişimciler için, iş fikirlerini doğrulama odaklı danışmanlık, eğitim ve mentorluk hizmetleri sunulmaktadır. Bu aşamada, potansiyel girişimcilerin yani girişimci adaylarının iş fikirlerini netleştirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olunarak, erken aşamada faaliyet göstermeleri amaçlanmaktadır.
  2. Kuluçka Süreci: Bu aşamada, TEKMER iş fikri doğrulanmış projeler için iş planlarının gözden geçirilmesi, düzenlenmesi, ekip oluşturulması, kaynak sağlanması ve hatta kurulacak olan start-up’ın yatırım almasına destek sağlar. Start-up’ın bu dönemde gelir elde etmesi ve kendi hizmet maliyetlerini karşılayabilecek konuma gelmesi hedeflenir. Bunun yanı sıra, belirli hedeflere yönelik olarak “hızlandırıcı” olarak adlandırılan yardım mekanizması da sunulmaktadır.
  3. Kuluçka Sonrası Süreç: Bu evre; kuluçka merkezinden ayrılmayı, büyük firmaların özellikle Ar-Ge birimleriyle etkileşim kurmayı, şirketlerin büyümesini, ticari ortaklıklar kurmayı ve TEKMER’in teknoloji girişimciliği alanındaki bilgi birikimini kullanmayı içerir.

Türkiye’deki Tekmer listesine paylaştığımız linkten ulaşmak mümkündür.

Finahukuk Tekmer başvuru ve kabul aşamasında, proje hazırlama, ilgililerle görüşme, kabul sürecini yönetme gibi tüm gerekli süreçleri yönetmektedir.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir