Teknoloji Firmaları Destekleri Yenilendi!

Teknoloji firmaları destekleri 20.04.2022 tarihi itibarıyla değişmiş ve yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmıştır. Önceki destekler yalnızca bilişim sektöründe yazılım/mobil uygulama/oyun geliştiren firmalara sağlanırken yeni düzenlemeyle ayrıca finansal yazılım-teknoloji, blockchain, yapay zeka, e-spor, siber güvenlik, veri merkezi ve dijital aracılık ve hizmet platformları gibi sektörler eklenmiştir. Teknoloji firmaları destekleri kapsamında metaverse, blockchain ve pazar yerleri firmaları da teşvik alabilecektir.

Ticaret Bakanlığı teşvikleri 3’e bölünmüştür. İlk ikisi bildiğimiz teknoloji firmaları destekleri (ihracata hazırlık ve reklam/tanıtım altında) diğeri E-Turquality’dir. E-Turquality belirli bir kurumsallığa sahip (organizasyon, süreçler, bütçe, politika-prosedür-dokümantasyon, Pazar araştırması, stratejik plan, iç kontrol vs) firmalara yönelik bir programdır. E-Turquality detay koşulları henüz belirlenmemiştir. Ancak olanaklar aşağıda anlatılmaktadır.  Genel olarak teşviklerin 5 yıl verileceği belirtilmiştir. 

Birinci Aşama: İhracata Hazırlık Teşvikleri

 • Rapor ve veri analizi (Adjust,Appsflyer, Sensortower, Mobile Action, Game Refinery, G2) yılda 600 bin TL’ye kadar %60 desteklenecektir. Daha önce yılda 200 bin USD’ye kadar %60 desteklenmekteydi. (Kadar kelimesi bir şirketin o sene alabileceği tutar anlamına gelmektedir)
 • Yurt dışı marka-patent vb. tescil giderleri yılda 600 bin TL’ye kadar %60 desteklenecektir.
 • SOC, ISO gibi belgeler yılda 600 bin TL’ye kadar %60 desteklenecektir. Eski oran %50 idi.
 • Linkedin gibi personel arama giderleri yılda 300 bin TL’ye kadar %60 desteklenecektir. Bu teşvik yeni gelmiştir. Ancak iş arama yazılım personeline yönelik olmalıdır.
 • Ürünlerin pazarlanması için platform üyeliği bedelleri platform başına yılda 48 bin TL’ye kadar %60 desteklenecektir.
 • Yazılım, mobil uygulama ve dijital oyun geliştirme sürecinde istihdam desteği getirilmiştir. 5 personele kadar personel başına yılda 300 bin TL’ye kadar %50 desteklenecektir. Yeni mühendis %60 oranında desteklenecektir. Ancak şirket en az 1 yıl önce kurulmuş olmalıdır.
 • Yazılım sektörünün kiralayacağı test merkezi, endüstriyel robotik teçhizat, simülatör yılda 600 bin TL’ye kadar %50 desteklenecektir. Satın alınan / kiralanan yazılım giderleri ise yılda 600 bin TL’ye kadar %60 desteklenecektir.
 • Pazara giriş desteğinde reklam giderlerinin olup olmayacağı belirtilmemiştir. Ancak yazılım firmalarının çeviri, seslendirme, barındırma, artırılmış/sanal entegrasyon giderleri yılda 2.4 milyon TL’ye kadar %60 desteklenecektir.

İkinci Aşama Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Teşvikleri (5 yıl boyunca)

 • Bilindiği üzere önceki mevzuatta bir şirket yılda 400 bin USD’ye kadar %60 reklam tanıtım desteği alabiliyordu. Şimdi ise yazılım/oyun/uygulama/platform başına reklam ve tanıtım harcamalarının yılda 4.800 bin TL’ye kadar %60 desteklenmesi mümkün olacaktır. Bunun yanında fırma genel tanıtımları ile ilgili olarak ilaveten 3,6 milyon TL reklam harcaması için iade alabilecektir.
 • Ancak bu hibeye ulaşmak için en az 1 yıl geçmesi gerekecektir. Bu sebeple yeni kurulup reklam tanıtım faaliyetlerine başvurup teşvik almak engellenmiştir. Bununla birlikte pazara giriş desteği alt kalemine göre yine de mümkün olma ihtimali söz konusudur.
 • Eğer bir firma tanıtımda ürün yerleştirme kullanırsa (sinema, animasyon veya oyun içinde) söz konusu gideri yılda 600 bin TL’ye kadar %60 desteklenecektir.
 • Yazılım, mobil uygulama, oyun, aracılık platformunun platformlara ödenen komisyon ödemeleri (appstore vs.) yılda 1,2 milyon TL’ye kadar %50 desteklenecektir.
 • Fuar-etkinlik giderleri etkinlik başına 300 bin TL’ye kadar %60 oranında desteklenecektir.
 • Konferans-seminerlere bireysel katılım desteği gelmiştir. Etkinliklere stand kurulmaksızın katılmak mümkün olabilecektir. Etkinlik başına yılda 180 bin TL’ye kadar %60 desteklenecektir.
 • Yurt dışı birim kiralama ve hizmet giderleri yılda 1,44 milyon TL’ye kadar %60 desteklenecektir.
 • Danışmanlık desteği kaldırılmıştır.
 • Bakanlıkça belirlenen yurt içi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılım giderleri şirketler için % 60 oranında ve etkinlik başına 180.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Üçüncü Aşama E-Turquality Destekleri

 • Firmanın kurumsal ve teknolojik yetkinlikleri, organizasyon yapısı ve diğer başvuru kriterleri belirli bir seviye üzerindeyse Firmanın E-Turquality programına kabul alma şansı vardır.
 • Serbest bölgedeki şirketler ile Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi şirketlerinin öncelik hakkı bulunduğu belirtilmiştir.
 • E-Turquality programına kabul edilen ve stratejik iş planı kabul edilen firmalar sürekli bir denetime tabidir. Bununla birlikte alınabilecek hibeler aşağıdadır. Aşağıda pazara giriş ve tanıtım harcaması dışındaki kalemler paylaşılmıştır.
 • Stratejik iş planı harcaması yılda 1,2 milyon TL’ye kadar %75 desteklenecektir.
 • İstihdam desteği kapsamında azami 10 adet yazılım personeli personel başına yılda 600 bin TL’ye kadar %50 desteklenecektir. Yeni mühendis %70 oranında desteklenecektir.
 • Firmanın kiralayacağı test merkezi, endüstriyel robotik teçhizat, simülatör yılda 1,2 milyon TL’ye kadar %60 desteklenecektir. Satın alınan / kiralanan yazılım giderleri ise yılda 600 bin TL’ye kadar %60 desteklenecektir.
 • Pazara giriş desteği kapsamında yazılım firmalarının çeviri, seslendirme, barındırma, artırılmış/sanal entegrasyon giderleri yılda 2.4 milyon TL’ye kadar %60 desteklenecektir.
 • Rapor ve veri analizi (Adjust, Appsflyer, Sensortower, Mobile Action, Game Refinery, G2) yılda 2,4 milyon TL’ye kadar %60 desteklenecektir.
 • Linkedin gibi personel arama giderleri yılda 600 bin TL’ye kadar %60 desteklenecektir.
 • Reklam tanıtım gideri yazılım, oyun, uygulama başına yılda 9,6 milyon TL’ye kadar %70 desteklenecektir. Ayrıca firma başına bir limit söz konusu olup yılda 3,6 milyon TL’ye kadar %70 genel firma limiti söz konusudur.
 • Yazılım, mobil uygulama, oyun, aracılık platformunun platformlara ödenen komisyon ödemeleri (appstore vs.) yılda 3,6 milyon TL’ye kadar %70 desteklenecektir.
 • Yurt dışı satış  ve  dağıtıma  yönelik  olarak  acentelere  yapılan komisyon  ödemeleri  %  60  oranında  ve  yıllık  3.600.000  TL’ye  kadar desteklenecektir..
 • Yurt dışı ihalelere ilişkin proje bedellerinin belirli bir tutarı desteklenme kararı getirilmiştir.
 • Bu programda yer alan şirketlerin Bakanlıkça uygun görülen konularda firma/kuruluş/üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar desteklenecektir.
 • Yurt dışındaki pazarlama birimlerine ilişkin mali, hukuki danışmanlık, mali müşavirlik, ofis giderleri ve 2 personel gideri yılda 2,4 milyon TL’ye kadar %70 desteklenecektir.

Diğer Hususlar

 • Hedef Ülkelerde desteklerin %10 artırılması söz konusudur. Ancak desteklerin %80’i geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
 • Şirketin faaliyet ve ihracat faaliyetlerinin izleneceği, eğer yeterince ihracat geliri elde edemezse başvurunun reddedileceği hüküm altına alınmıştır.
 • Kararname öncesindeki harcamaların eski düzenlemeye göre yapılabileceği belirtilmiştir.

Sorularınız İçin

info@finahukuk.com 


2 thoughts on “Teknoloji Firmaları Destekleri Yenilendi!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir