Teknoloji firmaları ihracata hazırlık destekleri nelerdir?

Teknoloji firmaları ihracata hazırlık destekleri Türkiye’deki bilişim sektörünün uluslararası alanlarda faaliyet gösterebilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından sunulur. Hedef, yerli ürünlerin veya hizmetlerin uluslararası pazarda rekabet edebilmesini sağlamaktır.

Teknoloji firmaları ihracata hazırlık destekleri süreci Ticaret Bakanlığı ve ona bağlı birimler tarafından kontrol edilir. Sunulan destekler yazılım, dijital oyun ve mobil uygulama geliştirme dahil olmak üzere bilişimle bağlantılı olan birçok farklı alanı kapsar.

Teknoloji firmaları ihracata hazırlık destekleri nelerdir?

Ticaret Bakanlığı tarafından teknoloji firmaları ihracata hazırlık destekleri pek çok farklı başlıkta sunulur. Teknoloji firmaları gereksinimleri karşıladıkları sürece tescil, reklam, tanıtım, raporlama, belgeleme ve kiralama dahil olmak üzere pek çok konuda teşviklerden yararlanabilirler.

1. Tekno-hızlandırıcı ihracat projelerine yönelik destekler

Tekno-hızlandırıcı ihracat projeleri bizzat Ticaret Bakanlığı kontrolünde yürütülen teknoloji hizmetlerini kapsar. Projeler 2 yıl sürdürülür ve projelerin başarıya ulaşabilmesi için maddi destek sağlanır. Sunulan maddi destek harcamaların tamamını değil 4.800.000 TL’ye kadar %70’ini karşılar.

Tekno-hızlandırıcı ihracat projelerinde yer alan firmaların danışmanlık, eğitim, tanıtım ile pazarlama, test merkezi ve belirli teknolojiler kapsamında kiralanan ekipman giderleri karşılanır. Firmalarda istihdam edilen en fazla 2 personelin brüt giderlerine yönelik destek sunulur.

 • İhracat desteği kapsamı: Danışmanlık hizmetleri, eğitimler, pazarlama ile tanıtım faaliyetleri, test merkezleri, simülatörler, endüstriyel robotik teçhizatlar vb.
 • Maksimum destek oranı: %70
 • Maksimum destek miktarı: Proje başına 4.800.000 TL
 • Özel gereksinimler: Katılımcı firma sayısının en az 8 olması
 • Destek süresi: En fazla 2 yıl/24 ay

2. Yurt dışı tescil ve koruma desteği

Yurt içerisinde ürün, hizmet, marka, patent ve fikri mülkiyet hakkı tescil belgesine sahip olan firmaların yurt dışında tescil işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için destek sunulur. Akreditasyon, yenileme ve koruma durumlarına yönelik giderlerin yıllık 600.000 TL’ye kadar %60’ı karşılanır.

Bu desteğin kapsamı 5 yıldır. Firmalar genelgede belirtilen kuralları ihlal etmedikleri ve teşviklerden yararlanmayı sürdürdükleri sürece 5 yıl boyunca kesintisiz olarak destek almaya devam edebilirler. Yurt içi tescil giderlerinin kapsam dahilinde olmadığı unutulmamalıdır.

 • Tescil desteği kapsamı: Ürün hakları, hizmet hakları, marka hakları, patent hakları, fikri mülkiyet hakları vb.
 • Maksimum destek oranı: %60
 • Maksimum destek miktarı: Kapsam dahilindeki tüm giderler için yıllık 600.000 TL
 • Destek süresi: En fazla 5 yıl/60 ay

3. Rapor ve veri analizi desteği

Destek programı kapsamında firmaların yurt dışı pazarına yönelik stratejilerini güçlendirmek amacıyla rapor ve veri analizi desteği sunulur. Rapor ve veri analizi desteği, firmalar için %60 oranında olmak kaydıyla yıllık 600.000 TL şeklindedir.

Destek programından yararlanan işbirliği kuruluşları ise aynı miktarda geri ödeme alabilirler ama onlara ait giderlerin %70’i karşılanabilir. Destekten maksimum 5 yıl süreyle yararlanılabilir. Destekten yararlanabilmek için yurt dışı pazarın hedeflenmiş olması şartı aranır.

 • Rapor desteği kapsamı: Satın alınan raporlar, yaptırılan raporlar, analiz giderleri, veritabanı giderleri vb.
 • Maksimum destek oranı: Firmalar için %60, işbirliği kuruluşları için %70
 • Maksimum destek miktarı: Kapsam dahilindeki tüm giderler için yıllık 600.000 TL
 • Destek süresi: En fazla 5 yıl/60 ay

4. Belgelendirme ve komisyon desteği

Destek programı dahilinde firmaların belge, sertifika ve akreditasyon giderleri bakanlık tarafından karşılanır. Maksimum %60 oranında yıllık 600.000 TL’ye kadar destek sunulur. Firmalar belgelendirme desteğinden maksimum 5 yıl süreyle yararlanabilirler.

 • Belgelendirme desteği kapsamı: Belge, sertifika, akreditasyon ve bunlara ait giderler
 • Maksimum destek oranı: %60
 • Maksimum destek miktarı: Kapsam dahilindeki tüm giderler için yıllık 600.000 TL
 • Destek süresi: En fazla 5 yıl/60 ay

Buna ek olarak firmaların yurt dışındaki platformlarda gerçekleştirecekleri işlemlerden dolayı ortaya çıkan komisyonlar karşılanır. Komisyon giderlerine iş ilanı verme ve insan kaynağı arama gibi faaliyetler dahil edilir. Maksimum %60 oranında yıllık 300.000 TL’ye kadar destek sunulur.

 • Komisyon desteği kapsamı: Geliştirme, kod inceleme, test çalışmalarına yönelik iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma, komisyon giderleri vb.
 • Maksimum destek oranı: %60
 • Maksimum destek miktarı: Kapsam dahilindeki tüm giderler için yıllık 300.000 TL
 • Destek süresi: En fazla 5 yıl/60 ay

5. Yazılım, mobil uygulama ve dijital oyun geliştirme desteği

Yazılım, mobil uygulama ve dijital oyun geliştirme desteği sadece yabancı dilde geliştirilen yazılımlar için geçerlidir. Geliştirme sürecinde istihdam edilecek en fazla 5 personelin brüt ücretli karşılanır. Karşılanacak giderlerin oranı maksimum %50 ve ve toplam değeri 300.000 TL olabilir.

Firmalar yeni mezun istihdam etmeleri durumunda destek oranı %60’a çıkartılabilir. Destekten yararlanmak isteyen firmaların kuruluş tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmelidir. Ayrıca sunulacak destekten bir firma maksimum 5 yıl boyunca yararlanabilir.

 • Geliştirme desteği kapsamı: Yazılım geliştirme sürecinde çalışmak üzere en fazla 5 personelin brüt giderleri
 • Maksimum destek oranı: %50
 • Maksimum destek miktarı: Kapsam dahilindeki tüm giderler için yıllık 300.000 TL.
 • Özel gereksinimler: Teknoloji firmasının en az 1 yıl/12 ay önce kurulmuş olması
 • Özel uygulamalar: Yeni mezun istihdamı durumunda ilave %10 destek oranı
 • Destek süresi: En fazla 5 yıl/60 ay

6. Kiralama ve pazara giriş desteği

Firmaların yurt dışına yönelik geliştirecekleri dijital oyun, mobil uygulama ve yazılımlar için yerelleştirme, çoğaltma, barındırma ve çeviri giderleri karşılanabilir. Pazara giriş desteği kapsamında sunulacak olan bu teşviklerin oranı maksimum %50 ve değeri 2.400.000 TL olabilir.

 • Pazara giriş desteği kapsamı: Yerelleştirme, dijital dosya hazırlama, çoğaltma, barındırma, sanal gerçeklik entegrasyonu, çeviri giderleri vb
 • Maksimum destek oranı: %50
 • Maksimum destek miktarı: Kapsam dahilindeki tüm giderler için yıllık 2.400.000 TL
 • Destek süresi: En fazla 5 yıl/60 ay

Firmaların yazılımlar ve mobil uygulamalar için test merkezleri ve gerekli ekipman kiraları karşılanır. Karşılanacak olan giderlerin maksimum oranı %60 olabilir ve yıllık en fazla 600.000 TL destek sunulur. Ayrıca kiralama yerli üretimlerden yapılacaksa %10 ilave destek imkanı tanımlanır.

 • Kiralama desteği kapsamı: Test merkezleri, simülatör kaynakları, endüstriyel robotik teçhizatlar, yazılım lisansları vb.
 • Maksimum destek oranı: Yazılım lisansları için %60, diğerleri için %50
 • Maksimum destek miktarı: Kapsam dahilindeki tüm giderler için yıllık 600.000 TL
 • Özel uygulamalar: Kiralanan yazılımlar veya teçhizatlar yerli malı ise ilave %10 destek oranı
 • Destek süresi: En fazla 5 yıl/60 ay

Teknoloji firmaları ihracata hazırlık destekleri, şartları yerine getiren tüm firmalara sunulabilir. Firmalar yurt dışına yazılım, oyun ve mobil oyun ihraç etmeleri durumunda tüm teknoloji teşvikleri için başvuru yapabilirler. Teşvikler hakkında detaylı bilgilere ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir