Teknoloji Firmaları Teşvikleri

Ticaret Bakanlığı Teknoloji firmaları teşvikleri, ürün geliştirme ve ürün tanıtımı gibi konularda firmalara nefes aldırabilecek destekleri içerir. Firmalar reklam, marka tescil, platformların komisyon giderleri ve daha fazlası olmak üzere çeşitli harcamalar için devletten destek alabilirler.

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan bu desteklerin her birini Kolay Destek programı kapsamında görebilmek mümkündür. Süreci çok daha basit hale getirebilmek için tüm bilgilendirmeler en detaylı şekilde gerçekleştirilmiş ve firmalara sunulmuştur.

Teknoloji firmaları Ticaret Bakanlığı teşvikleri neler?

Ticaret Bakanlığı’nın Teknoloji firmaları teşvikleri birkaç farklı başlıkta ele alınırlar. Bu başlıkların her birinde çeşitli ön koşullar, takip edilmesi gereken prosedürler ve bazı kısıtlamalar bulunur. Ayrıca sunulan tüm teknoloji teşviklerinin belirli bir geçerlilik süresi vardır.

1. Reklam ve Tanıtım Desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan reklam ve tanıtım desteği, satışı yapılacak ürünün veya hizmetin tanıtım giderlerinin karşılanmasını sağlar. Bu teşviklerde dikkat edilmesi gereken durum desteğin sadece yurt dışı pazara yönelik reklamları kapsamasıdır.

 • Hangi harcamaları kapsar? Sosyal medya reklamları, arama motoru reklamları, web sitesi oluşturma giderleri, sosyal medya tasarım giderleri ve akıllı cihazlar için uygulama giderleri için reklam ve tanıtım desteğinden yararlanılabilir.
 • Şartlar neler? Koşullara uygun olan reklam ve tanıtım harcamaları yıllık 20.000 USD ve üzeri olursa, harcamanın yetkili kurum (ateşe) tarafından onaylanması gerekir. Yetkili kurum tarafından onaylanmayan harcamalar destek kapsamına alınmazlar.
 • Süreç nasıl ilerler? Reklam ve tanıtım desteğinden yararlanmak isteyen firmaların öncelikle başvuru koşullarını yerine getirmiş olmaları gerekir. Sunulması gereken belgeler bir araya getirildikten sonra başvuru yapılabilir. Fina Hukuk olarak bu süreçte size yardımcı olabiliriz.

Bakanlık yıllık oyun-uygulama başına 4,8 milyon TL’ye kadar reklam ve tanıtım masraflarını karşılar. Karşılanacak masraf oranı toplam harcamanızın maksimum %60’ı kadar olabilir. Tüm harcamalarınızı belgelemeniz ve bunları bakanlığa sunmanız şarttır. Aksi durumda destek ödemesi alamazsınız.

2. Marka ve Patent Desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan marka ve patent desteği, fikri mülkiyet haklarınıza yönelik giderlerin karşılanmasına olanak tanır. Marka ve patent desteğinde dikkat edilmesi gereken en önemli durum belge yenilemelerinin destek kapsamında olmadığıdır.

 • Hangi harcamaları kapsar? Markanın yurt dışında tescili için yapılacak giderler, patent harcamaları ve yurt dışında marka haklarının korunmasına yönelik giderler için marka ve patent desteğinden yararlanılabilir.
 • Şartlar neler? Koşullara uygun olan marka ve patent harcama giderleri kapsam dahilindedir. Ancak belge yenileme giderleri için bu destekten yararlanabilme şansınız yoktur. Bu nedenle işlem yapmadan önce bize danışmayı düşünebilirsiniz.
 • Süreç nasıl ilerler? Marka tescil belgesi alındıktan sonra yapılan harcamalara ilişkin banka onaylı belgenin alınması gerekir. Daha sonra onaylı olan bu belge bakanlığa sunularak destekten yararlanma talebinde bulunulabilir.

Bakanlık yıllık 600.000 TL değerine kadar marka tescili ve patent masraflarınızı karşılar. Karşılanacak masraf oranı toplam harcamanızın maksimum %60’ı kadar olabilir. Harcamaların tamamı banka onaylı olacak şekilde belgelenmelidir.

3. Rapor ve Belge Desteği

Ticaret Bakanlığı, rapor ve belge desteği altında sunduğu teşviklerle pazara giriş için yapılan araştırma harcamalarınızı karşılar. Adjust, Sensortower, Game Refinery vb. veri tabanı üyelikleri de kapsamda olup bu raporların pazara giriş ile ilgili olması şartı aranabilir.

 • Hangi harcamaları kapsar? Pazar araştırmasına yönelik raporlar, firmayla alakalı hukuki raporlar, kalite belgeleri, pazara giriş için zorunlu olan sertifikalar/belgeler, test ile analiz giderleri ve eğitim/danışmanlık giderleri rapor ve belge desteği kapsamındadır.
 • Şartlar neler? Raporlama harcamaları için destek talebinde bulunabilmek için ön onay gereklidir. Ön onay aşamasında örnek bir rapor veya en az 3 adet referans mektubu talep edilir.
 • Süreç nasıl ilerler? Pazara giriş desteği için uygun raporlar oluşturulduktan sonra bu raporlar harcama bilgileriyle birlikte bakanlığa sunulmalıdır. Belge desteğinde ise kuruluşun akreditasyonu olmak zorundadır ve kuruluşla sözleşme yapılmalıdır.

Bakanlık yıllık 600.000 TL değerine kadar pazara giriş desteği sunar. Sunulan destek, harcamaların maksimum %60’ını kapsayabilir. Belge desteği ise yıllık 600.000 tl değerindedir ve harcamaların %60’ını kapsar. Harcamaların tamamının belgelendirilmesi zorunludur.

4. Mobil Uygulama Geliştirme Desteği

Ticaret Bakanlığı uygulama ve oyun geliştirme sürecinde firmalara yardımcı olabilmek için personel ve yazılım harcamalarının bir kısmını karşılar. Harcamaların karşılanabilmesi için projenin onaydan geçmesi gerekir. Proje onaydan geçtikten sonra yapılan harcamaların bir kısmı belgelenerek geri alınabilir.

 • Hangi harcamaları kapsar? Proje onaydan geçtikten sonra istihdam edilen 2 yeni personel ve satın alınan veya kiralanan yazılımların maliyetleri karşılanır. Proje onayından önce yapılan harcamalar için başvuruda bulunulması mümkün değildir.
 • Şartlar neler? Uygulama veya oyun projesi için ön onay gereklidir. Personelin ilk kez istihdam edilmesi şarttır. Aynı dönemde sadece 2 personelin giderleri karşılanabilir. Ödemelerin banka kanalıyla yapılması şartı aranır.
 • Süreç nasıl ilerler? Destekten yararlanmak için yaptığınız harcamaların hepsini belgelemelisiniz. SGK bildirgelerini hazır hale getirmelisiniz. Süreçte çok fazla bilgi ve belgeyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bizimle iletişime geçerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Bakanlık mobil uygulama geliştirme desteği kapsamında kişi başına 300.000 TL değerine kadar teşvik sunar. Yapılan harcamaların yıllık maksimum %50’si karşılanabilir. Harcamaların tamamının banka aracılığıyla yapılması ve sunulacak ödeme belgelerinin banka onaylı olması zorunludur.

5. Diğer Destekler

Mobil uygulama geliştirme desteği, reklam desteği, patent desteği ve rapor desteği haricinde Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan bazı farklı teknoloji teşvikleri vardır. Teknoloji firmaları Ticaret Bakanlığı teşvikleri kapsamında olan bu destekler hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

 • Komisyon giderleri desteği: Platformlar tarafından yapılan kesintilerin %50’si karşılanır ve destek miktarı yıllık 600.000 TL olabilir.
 • Kira desteği: Yurt dışında yer alan birimlerin kira ve komisyon harcamalarının %60’ı karşılanır ve destek miktarı yıllık maksimum 1,44 milyon TL olabilir.

Teknoloji firmaları desteklerinin tamamı Kolay Destek programına dahildir. Desteklerin kapsamı, başvuru süreci ve daha fazlası gibi konularda en güncel bilgileri edinmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir