Teknopark Teşvikleri

Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme odaklı projeleri olan bilişim firmaları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki (TGB veya Teknopark) teşviklerden yararlanabilirler.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve yüksek teknoloji alanında yatırımları çekmek amacıyla tasarlanmış alanlardır. Bu bölgelerde, yüksek/ileri teknoloji kullanan veya yeni teknolojilere yönelik faaliyet gösteren firmalar, belirli bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü, Ar-Ge merkezi veya enstitüsünün imkanlarından faydalanarak teknoloji veya yazılım üretimi/geliştirme faaliyetleri yaparlar. Bu faaliyetler sonucunda teknolojik bir buluş ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürülerek bölgenin kalkınmasına katkıda bulunulur. TGB’ler, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya Ar-Ge merkezi alanı içinde veya yakınında yer alan akademik, ekonomik ve sosyal yapıların bütünleştiği siteler, teknoparklar veya teknokentler olarak da tanımlanabilir.

Şu anda faaliyette olan 63 adet TGB bulunmaktadır ve diğer 21 bölgenin ise onayı alınmış ve yapımı devam etmektedir. Bu bölgelerdeki girişimler çeşitli teşvik unsurlarından faydalanabilirler.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan girişimlere sağlanan teşvik unsurları şunlardır:

1- Vergiye Tabi Kazancın Tespitinde İndirim: TGB’de faaliyet gösteren işletmelerin kazancının vergilendirilmesinde indirim uygulanması.

2- Kuluçka merkezinde yer alan girişimler için İndirimli Kira Ücreti uygulaması: TGB’de bulunan kuluçka merkezlerinde yer alan girişimlere indirimli kira ücreti uygulanması.

3- Kazançlar için Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası: TGB’de elde edilen kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulması.

4- Çalışan Gelir Vergisi Stopajı İstisnası: TGB’deki girişimlerin çalışanları için gelir vergisi stopajı istisnası uygulanması.

5- SGK Primi İşveren Hissesinin Yarısı Oranında Desteklenmesi: TGB’deki girişimlerin SGK primi işveren hissesinin yarısının desteklenmesi.

6- Temel Bilimler Alanlarında En Az Lisans Derecesine Sahip Personel İstihdamına Yönelik Ücret Desteği: TGB’deki girişimlerin temel bilimler alanında en az lisans derecesine sahip personel istihdamına yönelik ücret desteği sağlanması.

7- Yazılım Satışında KDV İstisnası: TGB’deki girişimlerin yazılım satışında KDV istisnasından yararlanması.

8- Girişim Sermayesi Yatırımlarına Vergisel Teşvik: TGB’deki girişimlere yönelik girişim sermayesi yatırımlarında vergisel teşviklerin sağlanması.

9- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversite Personeli için TGB’lerde Çalışma İmkânı: Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin TGB’lerde çalışma imkanının sağlanması.

10- Üniversite Öğretim Üyeleri için TGB’lerde Şirket Kurma, Ortak Olma ve/veya Yönetimlerinde Görev Alma İmkânı: Üniversite öğretim üyelerinin TGB’lerde şirket kurma, ortak olma ve/veya yönetimlerinde görev alma imkanının sağlanması.

11- Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırmada Kolaylık: TGB’deki girişimlerin yabancı uyruklu personel çalıştırmada kolaylık sağlanması.

İthal Eşya İçin Vergi ve Harç İstisnaları: TGB’deki girişimlerin ithal ettikleri eşyalardan vergi ve harç istisnası sağlanması.

Teknopark’a Nasıl Girilir?

Teknopark giriş için öncelikle proje hazırlanması gerekmektedir. Projenizi, ilgili teknopark yönetimi tarafından oluşturulmuş proje başvuru kılavuzuna uygun bir proje dosyasına dönüştürülmelidir. Bu proje dosyası içinde; projenin kapsamındaki faaliyetlerin içeriğini, projede yer alacak kişilerin rollerini, projenin sağlayacağı katma değeri ve üniversiteler ile araştırma kurumlarıyla yapılacak işbirliklerini net bir şekilde belirtilmelidir. Şirketinizin kuruluşundan sonra, ayrıca proje dosyanıza ek olarak resmi belgeler de (sicil gazetesi, imza sirküleri gibi) talep edilmektedir.

Teknopark başvuru dosyanızı hazırladıktan sonra, ilk adım olarak yönetimin belirlediği “teknopark başvuru bedeli”ni ödemeniz gerekecek. Ödemenizi tamamladıktan sonra proje dosyanızla birlikte teknopark yönetimine başvuru yapacaksınız. Yönetim, projenizi 2-3 akademisyene (hakem) iletecek ve projenizin Ar-Ge niteliği ile teknoparka uygunluğunu değerlendirmelerini isteyecek. Hakemlerin oy birliği veya çoğunluğuyla “projenin Ar-Ge niteliği teknopark için uygun” olduğu sonucuna varılırsa, teknoparka kabul edildiğinize dair resmi bildirim alınmaktadır. Bu aşamadan sonra yönetim ile kira sözleşmesi imzalamakta ve süreç başlamaktadır.

Teknopark firmaları ayrıca Ticaret Bakanlığı teşviklerinden de yararlanabilmektedir. Bu konuda açıklayıcı metne sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Finahukuk olarak Teknopark sürecini A’dan Z’ye yürütebilmekteyiz. Bu konuda danışmanlık almak için bizimle iletişim kurunuz.mailto:info@finahukuk.com


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir