Tübitak Teşvikleri

Tübitak Teşvikleri: 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Tübitak 1501 Programı, KOBİ ölçeğindeki teknoloji geliştiren firmaların proje tabanlı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Program, KOBİ’lerin AR-GE projelerini hibe yoluyla teşvik etmeyi hedeflemektedir. Destekleme oranı %75 hibedir ve proje destek bütçesinde bir sınırlama bulunmamaktadır. KOBİ ölçeğindeki limited ve anonim şirketler bu programa başvurabilir ve proje başvuru hakkı sayısı açısından bir üst sınır bulunmamaktadır.

TÜBİTAK teşvikleri kapsamında 1501 Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen harcamalar şunlardır:

 • Personel giderleri (mevcut personel veya yeni personel alımı)
 • ARGE laboratuvarı ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alımı
 • ARGE malzeme giderleri (geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşenleri)
 • Ürün denemesi için sarf malzemesi giderleri
 • Bilgisayar ve Workstation giderleri
 • Teknik yazılım alımları (çizim, CAD, modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları)
 • Seyahat giderleri
 • Teknik danışmanlık hizmeti giderleri
 • Prototip imalatı için dış hizmet ve işçilik alımları
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri ve özel sektör AR-GE kuruluşlarına yapılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
 • Yeminli mali müşavirlik (YMM) alım giderleri.

TÜBİTAK 1501 Ar-Ge Destek Programından yararlanmak için aşağıdaki 3 adımı izleyebilirsiniz:

AR-GE Projesi Oluşturma:

 • Teknik yenilik yapma veya süreç iyileştirme düşüncenizi belirleyin.
 • Proje geliştirme, AR-GE danışmanlığı ve Ar-Ge sistematik çalışmaları yapın.
 • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi standartlarına uygun olarak proje kurgusu oluşturun.

Proje Yazımı:

 • Uzman proje koordinatörleri tarafından proje kurgusu ve Ar-Ge sistematiği oluşturulur.
 • Proje raporu, TÜBİTAK normlarına ve uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanır.
 • Proje, TÜBİTAK’ın online Prodis Sistemine girilir.

TÜBİTAK 1501 Proje Başvurusu:

 • Proje, online Prodis sistemine girilerek TÜBİTAK’a gönderilir.
 • TÜBİTAK mevzuatına uygun projenin başvurusu yapılır.
 • TÜBİTAK ile organizasyon ve süreçlere liderlik edilir.
 • Hakem ziyaretlerinde ve sunumlarında firma ile işbirliği yapılır.
 • AR-GE Danışmanlığı sağlanır.
 • AR-GE projesi teknik mühendisler tarafından olgunlaştırılır.
 • Proje için Ar-Ge Sistematiği kurgulanır ve ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanır.
 • Proje yazımı ve online Prodis sistemine aktarımı gerçekleştirilir.
 • Proje kabul edildikten sonra gerekli revizeler yapılır ve AR-GE Danışmanlığı verilir.
 • Proje sunumu için provasını yapılır.
 • Ara dönem raporları hazırlanır.
 • Projenin sağlıklı yürütülmesi için danışmanlık hizmeti verilir.
 • Proje başarılı bir şekilde tamamlanana kadar AR-GE danışmanlık hizmeti devam eder.

Tübitak 1507 Destek Programı

TÜBİTAK teşvikleri kapsamında 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programının amacı, mobil uygulama geliştiren KOBİ’leri Ar-Ge projeleri yapmaya teşvik etmek için geri ödemesiz destek sağlamaktır.

Programda destek üst limiti 1.200.000 TL olup, projenin toplam bütçesinin %75’ine kadar desteklenmektedir (maksimum 900.000 TL destek).

Destek süresi proje bazında en fazla 18 aydır.

Başvuru için belirlenmiş bir zaman sınırlaması yoktur. Fiilen başlatılmış bir projenin başvurusu da yapılabilmektedir.

Programa, yıllık çalışan sayısı 250’den az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 125 milyon TL’den az olan işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan işletmelerde ise sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

Başvurular yılda iki kez, Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarında yapılabilir.

Desteklenen harcamalar arasında personel giderleri, seyahat giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alımları, danışmanlık hizmetleri, üniversite ve diğer Ar-Ge kurumlarına yaptırılan hizmetler, malzeme ve sarf giderleri bulunmaktadır.

Tübitak teşvikleri yanı sıra Kosgeb teşvikleri hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir