HomeKripto Para ve AML

Kripto Para ve AML

Kripto Para, Blockchain, AML & KYC Hizmetleri

Kripto para alanında faaliyet gösteren şirketler para aklama ve terörün finansmanında kolay aracılar olması sebebiyle dikkat çekmektedir. Bu şirketlerin finansal piyasalarda güvenli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını önleyici mekanizmalar geliştirmesi gerekmektedir.

Yasal bir düzenleme olsun ya da olmasın suç ekonomisini önlemek isteyen her ülke bu konuda aksiyonları alır. İtibar ve uyum riskini bertaraf etmek isteyen kripto para alım satımına aracı olan kuruluşlar bu sebeple gerekli politika ve prosedürleri oluşturmalı ve buna göre tedbirlerini almalıdır.

Kripto para iş faaliyetinin kendine özgü AML & KYC süreci mevcuttur. Kimliklerin kaybolabildiği bir eko sistemde hızlı ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi oldukça önem arz etmektedir.

Kripto para kuruluşları için AML & KYC Danışmanlığı Neleri İçermektedir?

AML & KYC Politikasının hazırlanması
AML & KYC Prosedürlerinin, iş listelerinin hazırlanması
Şüpheli işlem bildirim mekanizmalarının kurulması
Riskli işlemlerin tespit edilmesine ilişkin göstergelerin ve risk skorlama sisteminin oluşturulması
Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
İç denetim faaliyetleri
Uyum programının hazırlanması
Yaptırım veritabanı uyum çalışmalarının yapılması
İç kontrol ve risk yönetim politika ve prosedürlerinin belirlenmesi
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında iç kontrol mekanizmasının, uyum programının, risk yönetim sisteminin oluşturulması

Kripto para ve AML & KYC konusunda detaylı değerlendirmelerimiz blog sayfamızda sunulmuştur.

Detaylı bilgi için bizimle iletişim kurunuz.