Sermaye Bazlı Kitlesel Fonlama

Sermaye Bazlı Kitlesel Fonlama

Dünyada kitlesel fonlama (crowdfunding) oldukça hızlı gelişme gösterirken Türkiye’de mevzuatın oluşmaması sebebiyle yalnızca ödül ve bağış bazlı kitlesel fonlama türleri numunelik olarak faaliyet göstermektedir. Özellikle finansal crowdfunding konusunda yaşanan bu geri kalmışlık ciddi bir hayal ..
Crowdfunding Platformları ve Blockchain

Crowdfunding Platformları ve Blockchain

Regüle edilmiş crowdfunding-kitlesel fonlama online bir platform aracılığıyla finansal varlıkların (ortaklık hakkı, borçlanma aracı vs) yatırımcıların yer aldığı topluluğa sunulması faaliyetidir. Son 5 yıldır yoğun bir şekilde menkul kıymet regülatörleri/sermaye piyasası otoriteleri bu platformların nasıl ..