Metaverse teşvikleri nelerdir

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan yazılım teşviklerinin içerisinde metaverse teşvikleri yer alır. Blockchain teşvikleri bu alanda geliştirme ve ihracat yapacak olan firmalar içindir. Firmalar reklamlar dahil olmak üzere pek çok farklı teşvikten yararlanma şansına sahiptirler.

Ayrıca bakanlık tarafından sunulan blockchain teşviklerinden daha fazla yararlanabilmek için Bilişim Yıldızları programına dahil olabilirsiniz. Her bir teşvik için belirlenen oranlar, teşvik limitleri ve teşvik süreleri farklıdır. Fina Hukuk olarak size bu konuda yol göstermeye hazırız.

Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu metaverse teşvikleri nelerdir?

Metaverse teşvikleri ve destekleri yazılım ihracatı teşvikleri kapsamında görülür. Doğal olarak, teşviklerden yararlanabilmek için Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş çeşitli gereksinimleri karşılamanız gerekir. Ayrıca şirketiniz prosedürlere bağlı kalarak faaliyet göstermelidir.

1. Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Bakanlığın sunmuş olduğu bu teşvik sayesinde metaverse faaliyetleriniz için reklam ve pazarlama desteği alabilirsiniz. Destekten yararlanabilmek için ortaya koyduğunuz ürünlerin veya hizmetlerin yurt dışı pazarına yönelik olması gerekir. Bu şartı karşılamıyorsanız teşviklerden yararlanamazsınız.

 • Hangi harcamaları kapsar? Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği internette yayınlanan reklam, sosyal medyada yayınlanan reklam, arama motoru reklamı, web sitesi tasarımı, sosyal medyaya özgü tasarım ve akıllı cihazlarda çalışan uygulama harcamalarını kapsar.
 • Şartlar neler? Reklamın görseli ve reklam faaliyeti ispat edilebilir olmalıdır. Faturalar ve sözleşmeleri yetkili kurumlar tarafından (bankalar vb.) onaylanmalıdır. Tüm ödeme belgelerinin KEP ile sunulması şarttır.
 • Süreç nasıl ilerler? Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği için gerekli olan koşulların sağlanması gerekir. Ardından ihtiyaç duyulan belgelerle bakanlığa başvuru yapılabilir. Fina Hukuk olarak tüm bu süreçte size destek olabiliriz.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği her oyun, uygulama veya yazılım başına yıllık 4.8 milyon TL şeklindedir. Firma başına ise yaklaşık 3.6 milyon TL destek sunulur. Şirket hesaplarından 6 ay öncesine kadar yapılan harcamalar baz alınır. Harcamaların ise %60’ı (bazı ülkelerde %70) karşılanır.

2. Pazara giriş desteği

Bakanlık, blockchain ve metaverse tabanlı teknolojik çalışmalarınız için size pazara giriş desteği sunar. Bu destek yurt dışı pazarına yönelik faaliyetleriniz için geçerlidir. Alacağınız destekler arasında platformların yerelleştirilmesi ve barındırma için gerekli olan sunucu giderleri yer alır.

 • Hangi harcamaları kapsar? Pazara giriş desteği platformun yerelleştirilmesi, sanal gerçeklik teknolojileriyle entegrasyon, metaverse faaliyetleri, NFT çalışmaları, blockchain entegrasyonu ve barındırma hizmetlerine yönelik sunucu giderlerini kapsar.
 • Şartlar neler? Pazara giriş desteğinden yararlanmak için ön onay gereklidir. Barındırma hizmeti için karşılanacak giderin yılda 300.000 TL’yi aşması söz konusu değildir. Ödeme belgelerinin ön onaylı olması ve KEP ile gönderilmesi şarttır.
 • Süreç nasıl ilerler? Şirket adına şirket kanalları üzerinden yapılan 6 ay öncesine kadar ödemeler için talepte bulunabilirsiniz. Talepte bulunabilmek için banka onaylı belgelerinizi bakanlığa sunmalı ve başvuru sonucunu beklemelisiniz.

Pazara giriş desteği firma başına yıllık 2.4 milyon TL şeklindedir. Şirket hesaplarından 6 ay öncesine kadar yapılan harcamalar baz alınır. Harcamaların %50’si karşılanır. Ayrıca hosting giderleri için karşılanacak yıllık miktar maksimum 300.000 TL olarak sabittir.

3. Komisyon giderleri desteği

Bakanlık, blockchain ve metaverse teknolojileriyle desteklenmiş olan uygulamaların ve oyunların yurt dışına satılmasına yönelik faaliyetlerde komisyon giderlerini karşılar. Metaverse yazılımızın/uygulamanız bir platformda yayınlanacaksa sizden alınan komisyon bedelini bakanlıktan talep edebilirsiniz.

 • Hangi harcamaları kapsar? Komisyon giderleri desteği Google Play, App Store, Steam, Origin, GOG, Epic Games Store, Itch.io gibi platformlarda yayınlanan blockchain tabanlı uygulamalardan ve yazılımlardan satış sonucu alınan komisyonun iadesini kapsar.
 • Şartlar neler? Komisyon giderleri desteğinden yararlanabilmek için banka onaylı ödeme belgesi sunulmalıdır. Satışı yapan firmayla imzalanan sözleşme sunulmalı ve tüm bilgiler KEP ile gönderilmelidir. Buna ek olarak platforma erişim açık olmalıdır.
 • Süreç nasıl ilerler? Blockchain tabanlı uygulamanın/oyunun kendi adına pazarlanması gerekir. Ayrıca pazarlama yapılan platformda bir hesaba sahip olunmalıdır. Firmanın son 6 ay içinde satışını yaptığı uygulamadan/oyundan kesilen komisyonun iadesi talep edilir.

Komisyon giderleri desteği oyun/uygulama başına yıllık 1.2 milyon TL şeklindedir. Komisyon miktarının %50’si karşılanır. Şirket hesaplarından 6 ay öncesine kadar yapılan satışlar kontrol edilir ve komisyon belirlenir. Başvuru için platformda kendi hesabınız olmalıdır.

4. Yazılım, mobil uygulama ve oyun geliştirme desteği

Metaverse teşvikleri kapsamında sunulan desteklerden bir diğeri yazılım, mobil uygulama ve oyun geliştirme desteğidir. Yabancı dilde geliştirilecek uygulamalara/oyunlara yönelik yeni geliştirici istihdamına maaş desteği sunulur. Sunulacak geliştirici desteği miktarı sınırlıdır.

 • Hangi harcamaları kapsar? Yazılım, mobil uygulama ve oyun geliştirme desteği yeni istihdam edilecek geliştiricilerin brüt maaşına yöneliktir. Yıllık 5 geliştirici/mühendis için destek sunulur. Ayrıca maaşların brüt değer üzerinden yarısı karşılanır.
 • Şartlar neler? Geliştirici desteğinden yararlanabilmek için blockchain tabanlı uygulamanın kendi adına pazarlanması gerekir. Buna ek olarak platformda kendi hesabınızı kullanmalısınız. Firma en az 1 yıldır faaliyet göstermeli ve cirosu 250 bin TL üzerinde olmalıdır.
 • Süreç nasıl ilerler? Blockchain tabanlı uygulamanın geliştirilmesinde görev alacak yeni geliştiricilerin maaşları şirket hesabından ödenmiş olmalıdır. Ödemelerde herhangi bir pürüz yer almamalıdır. Destekten yararlanabilmek için projenin tamamlanması şarttır.

Yazılım, mobil uygulama ve oyun geliştirme desteği kapsamında 5 geliştiricinin/mühendisin brüt maaşı karşılanır. Karşılanacak oran maaşın yarısı şeklindedir. Geliştirici yeni mezunsa oran %60’a çıkar. Karşılanabilecek miktar ise yıllık 300 bin TL ile sınırlıdır.

5. Yazılım lisans gideri desteği

Metaverse teşvikleri kapsamında sunulan destekler arasında yazılım lisansı giderlerini karşılama sözü vardır. Bakanlık, yabancı dilde geliştirilen blockchain projelerine, mobil uygulamalara ve dijital hizmetlere yönelik yazılım harcamalarını karşılar.

 • Hangi harcamaları kapsar? Yazılım lisans gideri desteği Unity, Atlassian vb. yazılımlar için geçerlidir. Söz konusu yazılımlara ilave yapabilmek mümkündür. Yazılımların lisansları için ödenecek miktarın belirli bir kısmının karşılanacağı unutulmamalıdır.
 • Şartlar neler? Yazılım lisans gideri desteğinden yararlanabilmek için listeye dahil edilmiş yazılımları kullanmak gerekir. Listede yer almayan yazılımlar için talepte bulunmak mümkün değildir. Bu nedenle başvuru öncesinde liste hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.
 • Süreç nasıl işler? Metaverse tabanlı hizmetinizin veya uygulamanızın geliştirilmesi sırasında kullandığınız yazılımlara ait giderlerin banka onaylı ödeme belgesine ihtiyaç vardır. Bakanlığa yapılacak bilgilendirmelerin KEP biçiminde olması önemlidir.

Yazılım lisans gideri desteği yıllık 600 bin TL’ye kadardır. Yapılan harcamaların maksimum %60’ı karşılanabilir. Şirket son 6 ay içinde ödediği yazılım lisans giderleri için talepte bulunabilir. Ancak talebe olumlu cevap alabilmek için başvurmadan önce yazılım destek listesine göz atılmalıdır.

6. Teçhizat kullanım ve kiralama gideri desteği

Blockchain teknolojilerine yönelik teçhizat kullanımı veya kiralanması için çeşitli teşviklerden yararlanma fırsatınız vardır. Bakanlık geliştirilecek olan teknolojiler için bir ön onay şartı koşar. Ön onay almadan yapacağınız harcamaların hiçbirisi teşvik kapsamında değerlendirilmez.

 • Hangi harcamaları kapsar? Teçhizat kullanım ve kiralama gideri desteği kapsamında blockchain teknolojilerine yönelik test merkez, simülatör, robotik teçhizat, endüstriyel ekipman ve donanım kullanımları ile kiralama bedelleri karşılanır.
 • Şartlar neler? Söz konusu teşviklerden yararlanmak için kiralama veya kullanım gerçekleştirmeden önce ön onay almanız gerekir. Sürecin sonunda değerlendirme raporu sunma şartı vardır. Ayrıca şirketin son 6 ay içerisindeki harcamaları değerlendirilir.
 • Süreç nasıl işler? Tüm harcamalarınızın banka onaylı olması gerekir. Kiralamayı yapan şirketle imzalanmış olan sözleşmeler sunulmalıdır. Başvuru için gerekli belgeler KEP ile gönderilmelidir. Fina Hukuk olarak tüm bu süreçte size destek olabiliriz.

Blockchain teknolojileri geliştirme çalışmalarına yönelik teçhizat kullanımı ve kiralama bedellerinin %50’si karşılanır. Karşılanacak miktar yıllık 600 bin TL’yi aşamaz. Ön onay gereklidir ve şirketin son 6 ay içerisindeki yaptığı harcamalara yönelik ödemeler gerçekleştirir.

7. Raporlama desteği

Ticaret Bakanlığı, metaverse teşvikleri kapsamında raporlama ve araç (tool) üyelikleri bedellerinin bir kısmını iade eder. Başvuru yaparken ücretleri karşılanan uygulamaları seçtiğinizden emin olmanız gerekir. Ayrıca raporlama desteğinde ön onay zorunluluğu vardır.

 • Hangi harcamaları kapsar? Raporlama desteği kapsamında Adjust, Sensortower, Mobile Action, Gamerefinery gibi pazarlama verilerini raporlayan araçların üyelik bedelleri karşılanır. Danışmanlıklarda oluşturulan raporlara yönelik ödemeler bu kapsama dahil edilebilir.
 • Şartlar neler? Raporlama teşvikinden yararlanmak için ön onay almak zorunludur. Fatura kesimi ve ödemeler ön onay aldıktan sonra yapılmalıdır. Yapılan tüm harcamaların banka onayı kapsamında sunulması ve KEP olarak gönderilmesi gerekir.
 • Süreç nasıl işler? Ön onay başvurusunun ardından başvurunun kabul edilmesini beklemelisiniz. Daha sonra şirket adına banka kanalından yapılan 6 ay öncesine ait harcamalar teşvik kapsamına dahil edilirler. Ayrıca araçların destek listesinde olması gerekir.

Blockchain teknolojileri geliştirirken alacağınız raporlama hizmetlerine ait bedelin maksimum %60’ı karşılanır. Karşılanacak bedel yıllık 600 bin TL’yi aşamaz. Prosedür gereği tüm ödemelerin banka onaylı olması gerekir. Ön onay alınmadan yapılacak harcamalar için teşvik sunulmaz.

8. Yurt dışı kira, fuar ve konferans desteği

Geliştirdiğiniz blockchain ve metaverse teknolojilerine yönelik yurt içi ve yurt dışı fuar, konferans ve etkinlik katılımlarına yönelik teşviklerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca yurt dışında şirketiniz için yapacağınız yer kiralamaları için destek talebinde bulunma şansınız vardır.

 • Hangi harcamaları kapsar? Yurt dışı kira, fuar ve konferans desteği kapsamında katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri karşılanır. Kiralamalarda şirkete ait birimler değerlendirilir. Ayrıca bakanlık tarafından belirlenmiş yurt içi fuarlar için destek talebinde bulunulabilir.
 • Şartlar neler? Fuar ve konferans desteği bakanlık tarafından belirlenmiş etkinlikler için geçerlidir. Katılımlara ilişkin harcama belgeleri sunulmalıdır. Yurt dışı kira desteğinde ise şirketin birimleri arasında organik bağ bulunması önemlidir.
 • Süreç nasıl işler? Etkinlik giderleri için destek talep edilirken etkinlikten sonra en geç 6 ay içerisinde başvuru yapılmalıdır. Yurt dışı kira desteğinde ise ticaret müşavirliğinin görüşü alınmalıdır. Fina Hukuk olarak sizi bu konuda en iyi şekilde yönlendirebiliriz.

Ticaret Bakanlığı yurt dışındaki standart etkinlikler için maksimum 300 bin TL ve prestijli etkinlikler için 600 bin TL destek sunar. Yurt içindeki etkinlikler için 180 bin TL destek söz konusudur. Kira desteğinde ise teşvik oranı %60 şeklindedir ve maksimum 10 birim için 1.4 milyon TL destek vardır.

Metaverse teşviklerinden yararlanmak için desteğe ihtiyacınız varsa hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Başvuru süreçlerinde tüm belgeleri biz hazırlarız. Başvuruların gönderilmesini ve takibini sağlarız. Size düşen görev ise sadece gerekli olan belgelerin bize sunulmasıdır.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir