HomeŞirket Gider Yönetimi Optimizasyonu

Şirket Gider Yönetimi Optimizasyonu

Danışmanlık hizmeti kapsamında şirketlerin giderlerini daha iyi yönetmesi böylece kayıp/kaçak oranlarının azaltılarak operasyonel verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Bu projeyle;

  • Satıcılara ödenen/ödenecek faturaların takibinin kolaylaştırılması
  • Mükerrer fatura ödemesinin engellenmesi
  • Birimler tarafından girişi yapılan belgelerin taranarak sistemde saklanması ve izlenmesi
  • Giriş yapan kişilerin defteri kebir bilgisi olmadan işlemin niteliğine göre oluşturulmuş gider tiplerini seçerek doğru kebirde muhasebenin yaratılması
  • Fatura girişi yapan birim ve şubelere giriş yaptığı faturayı izleme ve takip etme imkânı tanınması.
  • Şirkete ait mal ve hizmet alımlarının tek bir merkezden takibinin yapılması

sağlanmaktadır.